Αποτελέσματα αναζήτησης

Από
Εμφανίζονται αποτελέσματα για es sfa. Εναλλακτικά αναζητήστε για Essoa.
 • MOBILE - SFA User Guide EN (κατηγορία Mobile SFA User Guides)
  of Entersoft Mobile SFA application (ES-SFA). In brief, the individual objectives are: The familiarization of the user with the ES-SFA work environment The
  131 KB (15.081 λέξεις) - 12:38, 16 Οκτωβρίου 2020
 • MOBILE - SFA User Guide (κατηγορία Mobile SFA User Guides)
  Mobile SFA εφαρμογής (ES-SFA). Συνοπτικά, οι επιμέρους στόχοι του είναι: Η γνωριμία και εξοικείωση του χρήστη με το περιβάλλον εργασίας του ES-SFA Η παροχή
  244 KB (15.858 λέξεις) - 12:40, 16 Οκτωβρίου 2020
 • MOBILE-3.2 (κατηγορία Mobile SFA Version Documents)
  ανάθεση πελατολογίου βάσει επικράτειας. Η δυνατότητα αυτή αφορά στις εφαρμογές ES-SFA & ESxVAN. Σημαντικές βελτιώσεις & επεκτάσεις στις ενέργειες που σχετίζονται
  34 KB (2.131 λέξεις) - 17:27, 26 Μαρτίου 2020
 • MOBILE-EN-3.2 (κατηγορία Mobile SFA Version Documents)
  using the new powerful territory-based EBS tool. This refers to ES-MedRep, ES-SFA and ES-xVan applications. Major improvements and extensions to the attached
  22 KB (2.174 λέξεις) - 13:02, 30 Απριλίου 2020
 • MOBILE-EN-3.0 (κατηγορία Mobile SFA Version Documents)
  option “Multi company device” for both sites. Install applications ES-xVan & ES-SFA in the device. The activation of the option “Multi Company Device”
  95 KB (8.920 λέξεις) - 13:01, 30 Απριλίου 2020
 • MOBILE-3.0 (κατηγορία Mobile SFA Version Documents)
  sites την επιλογή «Multi Company Device». Εγκατάσταση των εφαρμογών ES-xVan & ES-SFA στη συσκευή. Η ενεργοποίηση της επιλογής «Multi Company Device» στα
  149 KB (9.213 λέξεις) - 17:27, 26 Μαρτίου 2020
 • εκπτώσεων της παραγγελίας δεν μεταφέρεται στα κεντρικά. Στην περίπτωση που η ES-SFA εφαρμογή αποτελεί εργαλείο απλής καταχώρισης παραγγελίας και όχι έκδοσης
  150 KB (9.786 λέξεις) - 12:38, 16 Οκτωβρίου 2020
 • MOBILE - Implementation Guide EN (κατηγορία Mobile SFA Quick Start)
  both sites the “Multi Company Device” option. Install applications ES-xVan & ES-SFA to the device. The activation of the option “Multi Company Device”
  336 KB (25.199 λέξεις) - 12:49, 16 Οκτωβρίου 2020
 • MOBILE - Implementation Guide (κατηγορία Mobile SFA Quick Start)
  sites την επιλογή «Multi Company Device». Εγκατάσταση των εφαρμογών ES-xVan & ES-SFA στη συσκευή. Η ενεργοποίηση της επιλογής «Multi Company Device» στα
  485 KB (25.430 λέξεις) - 12:44, 16 Οκτωβρίου 2020
 • MOBILE-2.68 (κατηγορία Mobile SFA Version Documents)
  για τον τύπο εργασιών «Μέτρηση» το όνομα του αρχείου θα πρέπει να είναι: es.mch_Rules.xml). Τα αρχεία κανόνων που αφορούν σε παραστατικά αποθηκεύονται
  25 KB (1.657 λέξεις) - 17:23, 26 Μαρτίου 2020
 • MOBILE-EN-4.0 (κατηγορία Mobile SFA Version Documents)
  for the simultaneous operation of two SFA-Merchandising application instances is that, in both instances, the same SFA-Merchandising version is installed
  35 KB (2.997 λέξεις) - 12:05, 30 Απριλίου 2020
 • MOBILE-4.0 (κατηγορία Mobile SFA Version Documents)
  εγκαταστάσεων της SFA-Merchandising εφαρμογής στην ίδια συσκευή είναι να είναι εγκατεστημένη και στους δυο χρήστες η ίδια έκδοση του SFA-Merchandising. Η
  52 KB (3.161 λέξεις) - 08:39, 30 Απριλίου 2020
 • MOBILE-EN-2.68 (κατηγορία Mobile SFA Version Documents)
  should be defined in lower letters. (e.g. for “Count” task type should be: es.mch_Rules.xml). The business rules related to documents reside in folder
  15 KB (1.648 λέξεις) - 12:57, 30 Απριλίου 2020
 • MOBILE-2.66 (κατηγορία Mobile SFA Version Documents)
  Παράδειγμα Έστω ότι θέλουμε στη φόρμα της Επιτόπιας εργασίας (GenericTaskForm/ es.sos) να ορίσουμε ως προτεινόμενη τη σελίδα «Άλλες επισκευές». Η ρύθμιση που
  23 KB (1.535 λέξεις) - 17:22, 26 Μαρτίου 2020
 • MOBILE-EN-2.66 (κατηγορία Mobile SFA Version Documents)
  example, it is desirable that in the task type Service on site (GenericTaskForm/ es.sos) the default page should nbe the page “Other repairs”, the setting in
  12 KB (1.385 λέξεις) - 12:56, 30 Απριλίου 2020
 • MOBILE-2.62 (κατηγορία Mobile SFA Version Documents)
  είναι διαθέσιμη η συγκεκριμένη επιλογή στην iOS έκδοση του προϊόντος ESMobile SFA, στην ιδιότητα DesignName δηλώνουμε την τιμή #82. Το πλήκτρο αυτό θα εμφανιστεί
  93 KB (6.219 λέξεις) - 17:21, 26 Μαρτίου 2020
 • MOBILE-4.0.4 (κατηγορία Mobile SFA Version Documents)
  άμεσης προεπισκόπησης-μεγέθυνσης φωτογραφίας συνδεόμενης με εργασία τύπου ES.Photo-Φωτογράφηση. PS-71336 Δόθηκε η δυνατότητα -μέσω χρήσης εντολής τύπου
  17 KB (1.275 λέξεις) - 05:46, 25 Σεπτεμβρίου 2020
 • MOBILE-EN-2.62 (κατηγορία Mobile SFA Version Documents)
  code). In order to make available thiw particular option in the iOS ESMobile SFA version, in the property DesignName we define the value #82. This button will
  54 KB (5.706 λέξεις) - 12:52, 30 Απριλίου 2020
 • MOBILE-2.70 (κατηγορία Mobile SFA Version Documents)
  αρχείο Actions.xml της φόρμας που αφορά στο τύπο εργασίας (π.χ. GenericTaskForm/es.mch). <ActionDefinition> <Height>50</Height> <ConfirmationCommand>TaskCon
  38 KB (2.540 λέξεις) - 17:23, 26 Μαρτίου 2020
 • MOBILE-EN-2.70 (κατηγορία Mobile SFA Version Documents)
  command to the Actions.xml file of the specific task type (e.g. GenericTaskForm/es.mch). <ActionDefinition> <Height>50</Height> <ConfirmationCommand>TaskCon
  25 KB (2.499 λέξεις) - 12:57, 30 Απριλίου 2020

Εμφάνιση (20 προηγουμένων | 20 επόμενων) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).