Ανάλυση λειτουργικού κόστους

Από

Ανάλυση λειτουργικού κόστους

Σύγκριση του λειτουργικού κόστους κατά εταιρική δραστηριότητα, εμπορικό τομέα ή άλλη πηγή κόστους, ανάλογα με το κοστολογικό μοντέλο. Γραφική απεικόνιση της συμμετοχής κάθε πηγής στο συνολικό κόστος.

CLIP-00006-image1.png