2020 DeploymentGuide

Από

Προαπαιτούμενα

Πριν ξεκινήσετε την αναβάθμιση και ανάπτυξη των εφαρμογών Entersoft σε Release 5 θα πρέπει να έχετε διασφαλίσει:

 1. Οι υπολογιστές που θα εκτελούν εφαρμογές της σειράς 5 θα πρέπει να είναι συμβατοί και να έχουν εγκατεστημένο το MS .net Framework 4.8. Σύμφωνα και με προηγούμενη ενημέρωση, πρέπει να χρησιμοποιείτε εκδόσεις Windows και Windows server που υποστηρίζονται από τη Microsoft και είναι συμβατές με την έκδοση 4.8 του .net Framework, συγκεκριμένα (βλ. τεκμηρίωση Microsoft) :

  1. Windows 7 SP1 και άνω με ισχυρή σύσταση για Windows 10 καθώς οι εφαρμογές λειτουργούν σε 64-bit. Σημειώστε ότι αν και η 32-bit λειτουργία είναι εφικτή, εντούτοις δεν συστήνεται.

  2. Windows Server 2008 R2 SP1

 2. Η έκδοση του SQL Server πρέπει να είναι MSSQL Server 2012 ή νεότερη, με σύσταση να είναι MSSQL Server 2017 ή νεότερη καθώς το σύστημα εκμεταλλεύεται τις επαυξήσεις βελτιστοποιημένης επεξεργασίας που διαθέτουν οι νεότερες εκδόσεις του Microsoft SQL Server.

 3. Θα πρέπει να εγκαταστήσετε το Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable

 4. Πριν την αναβάθμιση, σας συστήνουμε να έχετε διαβάσει το ReadMe της έκδοσης

 5. Η μετάβαση της εφαρμογής σε 64bit καθιστά υποχρεωτική την εγκατάσταση στους σταθμούς εργασίας, του Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable, το οποίο θα εγκαταστήσει ένα σύνολο από components που μπορούν να αξιοποιηθούν προκειμένου να διευκολύνουν την μεταφορά δεδομένων μεταξύ 2010 Microsoft Office System files και του Entersoft Business Suite. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η «Εισαγωγή δεδομένων advanced…» (μενού: Ρυθμίσεις > Εισαγωγή/εξαγωγή δεδομένων > Εισαγωγή δεδομένων advanced…). Στον ακόλουθο σύνδεσμο υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες εγκατάστασης, τα OS που υποστηρίζονται κλπ.

Προσοχή! Πριν την εγκατάσταση θα πρέπει πρώτα να απεγκατασταθούν προηγούμενες εκδόσεις του Access Database Engine από τον υπολογιστή σας μέσω της επιλογής Add/Remove Programs στο Control Panel, καθώς δεν υποστηρίζεται το να είναι εγκατεστημένα ταυτόχρονα τα AccessDatabaseEngine 32bit και 64bit (βλ εδάφιο 15.8 του Reαdme της έκδοσης 5.0.0.0).

 1. Μετά την αναβάθμιση θα πρέπει να προχωρήσετε στο μετασχηματισμό των υπαρχόντων custom (CS) κύβων σας, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στο εδάφιο 13.1 του readme

 2. Πριν την αναβάθμιση και στους σταθμούς εργασίας όπου χρησιμοποιείται το Outlook add-in, αυτό θα πρέπει να απεγκατασταθεί πηγαίνοντας στο Control Panel\All Control Panel Items\Programs and Features\Entersoft CRM Outlook Add-in και επιλέγοντας δεξί mouse click & uninstall.

Διαδικασία εγκατάστασης και αναβάθμισης

Συνοπτικά Βήματα

Για την απευθείας αναβάθμιση του Application Server απαιτούνται τα παρακάτω βήματα:

 1. Για αναβάθμιση μέσω Live Update:

  1. Εάν δεν είστε ήδη στην έκδοση 4.10.26.0, Λήψη & Εγκατάσταση της έκδοσης 4.10.26.0

  2. Εκτέλεση του ESLiveUpdate.exe (ως administrator) και Ενεργοποίηση του ελέγχου εκδόσεων σειράς 5

  3. Λήψη & Εγκατάσταση της έκδοσης 5.0.0.0

 2. Εναλλακτικά, μπορείτε να κατεβάσετε απευθείας την έκδοση 5.0.0.0 από τον sftp Server της Entersoft και να κάνετε unzip το περιεχόμενο στο directory του EBS Application Server που επιθυμείτε να αναβαθμίσετε.

 3. Είσοδος στο ESMainApp και τυπική Αναβάθμιση σε Version 5.0.0.0

 4. Συγχρονισμός των clients μέσω ESClientSync – Προσοχή! Όπου είναι εγκατεστημένο το ES CRM Outlook Add-in, αυτό πρέπει να έχει απεγκατασταθεί από τον client πριν το συγχρονισμό

 5. Εγκατάσταση του ES CRM Outlook Add-in στους clients που απαιτείται

Αναλυτικά

Η παραπάνω διαδικασία δίνεται στο ακόλουθο Video και παρακάτω σε βήματα

 1. Λήψη & Εγκατάσταση της έκδοσης 4.10.26.0 (εφόσον δεν είστε ήδη στην έκδοση αυτή)

  1. C:\Users\avr\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Βήμα 1.png

  2. 2020 DeploymentGuide-image4.png

  3. 2020 DeploymentGuide-image5.png

  4. 2020 DeploymentGuide-image6.png

  5. 2020 DeploymentGuide-image7.png

  6. 2020 DeploymentGuide-image8.png

  7. Στην περίπτωση που υπάρχει κάποια ανοιχτή εφαρμογή, επιλέξτε να κλείσουν όλες για να προχωρήσετε.
   2020 DeploymentGuide-image9.png

  8. 2020 DeploymentGuide-image10.png

  9. 2020 DeploymentGuide-image11.png

  10. 2020 DeploymentGuide-image12.png

  11. Πατείστε Install
   2020 DeploymentGuide-image13.png

 2. Εκτέλεση του ESLiveUpdate.exe (ως administrator) και Ενεργοποίηση του ελέγχου εκδόσεων σειράς 5

  1. 2020 DeploymentGuide-image14.png

  2. Ενεργοποίηση Ελέγχου νέων εκδόσεων για σειρά 5

2020 DeploymentGuide-image15.png

 1. Λήψη & Εγκατάσταση της έκδοσης 5.0.0.0

  1. 2020 DeploymentGuide-image16.png

  2. 2020 DeploymentGuide-image17.png

  3. 2020 DeploymentGuide-image18.png

  4. 2020 DeploymentGuide-image19.png

 2. Είσοδος στο ESMainApp και τυπική Αναβάθμιση σε Version 5.0.0.0

  1. 2020 DeploymentGuide-image20.png

  2. 2020 DeploymentGuide-image21.png

  3. 2020 DeploymentGuide-image22.png

 3. Εγκατάσταση του Entersoft CRM Outlook Add-in σε Client¨

  1. https://wiki.entersoft.eu/images/4/4d/ERP-EL02-5.0.0.0-image371.png

Προτεινόμενα βήματα για απαιτητικές εγκαταστάσεις

Στο σημείο αυτό, παραθέτουμε τα βήματα που προτείνονται βάσει βέλτιστων πρακτικών για μια επιτυχημένη μετάβαση στη σειρά 5 βάσει βέλτιστων πρακτικών για απαιτητικές εγκαταστάσεις μεγάλου αριθμού χρηστών με κρίσιμες λειτουργίες.

Η σειρά 5 έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιφέρει ελάχιστη μεταβολή στη γνωστή λειτουργικότητα του συστήματος έτσι ώστε να διευκολύνει τη γρήγορη εξοικείωση των χρηστών με το νέο περιβάλλον UX/UI.

Προς τούτο, ενώ έχει βελτιωθεί σημαντικά το περιβάλλον εργασίας, δεν έχουν γίνει μεταβολές στη διάρθρωση του menu των χρηστών και στις συντομεύσεις τους.

Παρόλα αυτά, συστήνονται τα παρακάτω βήματα – βέλτιστες πρακτικές, που ισχύουν για κάθε σημαντική αναβάθμιση, προκειμένου να διασφαλιστεί κατά το δυνατόν η απρόσκοπτη λειτουργία μέσω της επαρκούς προετοιμασίας:

 1. Προτείνεται η δημιουργία Staging περιβάλλοντος εγκατάστασης και δοκιμών της νέας έκδοσης:

  1. Αντιγραφή των αρχείων από τον live Application server καθώς και της Βασης δεδομένων

  2. Σύνδεση του Staging App Server με τη Staging ΒΔ

  3. Αναβάθμιση του Application server βάσει των οδηγιών των παραπάνω εδαφίων

  4. Εδώ προτείνεται ως μία καλή ευκαιρία, το ξεκαθάρισμα των custom αρχείων του Application server, ώστε η εγκατάσταση να είναι κατά το δυνατόν καθαρή από μη χρήσιμα αρχεία.

  5. Εγκατάσταση staging περιβάλλοντος στους Key-users που θα επιλεγούν

 2. Προδιαγραφή και εκτέλεση ελέγχων καλής λειτουργίας όλων των κρίσιμων διαδικασιών, ώστε ταυτόχρονα με την εξοικείωση των key-users, να ελεγχθούν και αντιμετωπιστούν τυχόν παρεκκλίσεις – προβλήματα που ενδέχεται να επηρεάζουν τη λειτουργία του Live συστήματος, ιδιαίτερα σε σχέση με integrations με τρίτα συστήματα.

 3. Η Release 5 προσφέρει την επιπλέον δυνατότητα παράλληλης λειτουργίας με την πιο πρόσφατη έκδοση της Release 4 (4.10.26.x) σε περιπτώσεις που η πολυπλοκότητα της εγκατάστασης είναι απαγορευτική ή κοστοβόρα για την ταυτόχρονη έναρξη λειτουργίας του συστήματος στη νέα Release.

 4. Στις εξαιρετικές αυτές περιπτώσεις, αλλά και για κάθε πιθανή απαίτηση σε σχέση με το project της αναβάθμισης σε Release 5, τα τμήματα υπηρεσιών της Entersoft είναι στη διάθεσή σας για να συνδράμουν με υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σχεδιασμού και υλοποίησης των απαραίτητων βημάτων και ελέγχων.


PDF Version