EBS-MyData-AADE

Από

Entersoft Business Suite ®

Περιγραφή λειτουργίας και παραμετροποίησης της διαλειτουργικότητας της εφαρμογής με την πλατφόρμα MyData της Α.Α.Δ.Ε.


Περιεχόμενα

Σκοπός

Το παρόν παρέχει οδηγίες παραμετροποίησης και χρήσης της εφαρμογής για την ενημέρωση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Βιβλίων της Α.Α.Δ.Ε με τις εγγραφές της εταιρείας.

Σημαντική προειδοποίηση

Η λειτουργικότητα που παρουσιάζεται σε αυτόν τον οδηγό χρήσης έχει βασιστεί στις προδιαγραφές που έχει ανακοινώσει η Α.Α.Δ.Ε. μέχρι και την 24/9/2020. Η υπηρεσία της Α.Α.Δ.Ε. είναι ακόμα σε δοκιμαστική φάση και όλα τα δεδομένα που ανεβάζετε στην υπηρεσία δεν ενημερώνουν την πραγματική εικόνα της επιχείρησης σας. Αυτός είναι σήμερα ο μοναδικός τρόπος χρήσης της υπηρεσίας, καθώς μέχρι την παραπάνω ημερομηνία δεν έχει ανακοινωθεί κάποιο παραγωγικό ή πιλοτικό περιβάλλον από την Α.Α.Δ.Ε.. Πιθανό είναι λοιπόν, να παρατηρήσετε προβλήματα, ελλείψεις και δυσλειτουργίες σε σχέση με τον αναμενόμενο τρόπο λειτουργίας που περιγράφεται παρακάτω. Αυτό πρέπει να θεωρείται φυσιολογικό καθώς η πλατφόρμα της Α.Α.Δ.Ε. είναι υπό κατασκευή και συχνά αντιμετωπίζει προβλήματα διαθεσιμότητας και λειτουργίας.

Από την μεριά του EBS, είμαστε σε θέση να παρακολουθούμε συνεχώς τις αλλαγές στην υπηρεσία και προσαρμόζουμε όσο το δυνατό πιο άμεσα την εφαρμογή ώστε να δουλεύει απρόσκοπτα. Για τον σκοπό αυτό προτείνουμε να ενημερώνετε συχνά την εφαρμογή με τα διαθέσιμα hotfixes που θα ανακοινώνονται.

Η ελάχιστη έκδοση του EBS που περιλαμβάνει την παρακάτω λειτουργικότητα είναι η 4.10.26.0

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η υπηρεσία Ηλεκτρονικών βιβλίων της Α.Α.Δ.Ε ονομάζεται myData. Αποτελεί μια ηλεκτρονική υπηρεσία στην οποία οι εταιρίες πρέπει να καταχωρούν όλες εκείνες τις εγγραφές που προβλέπει η σχετική νομοθεσία και διαμορφώνουν το λογιστικό τους αποτέλεσμα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς και την λειτουργία της υπηρεσίας είναι διαθέσιμες στον σύνδεσμο https://www.aade.gr/mydata. Στην παραπάνω διεύθυνση υπάρχει διαθέσιμη επιλογή για σύνδεση στην ειδική σελίδα του παραγωγικού περιβάλλοντος όπου μπορείτε να παρακολουθείτε τις εγγραφές του Αναλυτικού βιβλίου, καθώς και πως από αυτές διαμορφώνεται το Συνοπτικό βιβλίο της επιχείρησης σας. Προς το παρόν όμως και δεδομένου ότι δεν υπάρχει τρόπος να ενημερώσετε το παραγωγικό περιβάλλον μέσω του ERP, οι εγγραφές που εμφανίζονται σε αυτή τη σελίδα περιλαμβάνουν μόνο παραστατικά που ανεβαίνουν στο myData μέσω υπηρεσιών παρόχων ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Το EBS ως πηγή των δεδομένων που απαιτεί η υπηρεσία ενσωματώνει εκείνες τις λειτουργίες που θα επιτρέψουν την απρόσκοπτη ενημέρωση της Α.Α.Δ.Ε. αλλά και τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της κατάστασης ενημέρωσης της υπηρεσίας.

Η Α.Α.Δ.Ε. χωρίζει σε 3 κατηγορίες τα παραστατικά που ενημερώνουν την υπηρεσία και συγκεκριμένα τις Α1-Α2, Β1-Β2 και Γ.

 • Α1 - Α2. Περιέχουν τις διαβιβάσεις παραστατικών (φορολογικών στοιχείων) που διενεργεί η Επιχείρηση ως Εκδότης, για ημεδαπή και αλλοδαπή (Α1 – Αντικριζόμενα για χονδρικές, Α2 – Μη Αντικριζόμενα για λιανικές).
 • Β1 - Β2. Περιέχουν τις διαβιβάσεις παραστατικών (φορολογικών στοιχείων) που διενεργεί η επιχείρηση ως Λήπτης, για ημεδαπή αλλοδαπή (Β1 - Μη Αντικριζόμενα για λιανικές, Β2 - Αντικριζόμενα για χονδρικές).
 • Γ. Περιέχει τις διαβιβάσεις που διενεργεί η επιχείρηση με παραστατικά Εγγραφών Οντότητας, για την τακτοποίηση εσόδων - εξόδων και τον τελικό προσδιορισμό του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος.

Με βάση την παραπάνω κατηγοριοποίηση των παραστατικών, καθώς και τον ρόλο της εταιρείας ως χρήστη του myData, η λειτουργικότητα της εφαρμογής έχει διαμορφωθεί σε δύο περιοχές:

 1. τις λειτουργίες που αφορούν την εταιρεία ως εκδότη παραστατικών και
 2. στις λειτουργίες που αφορούν την εταιρεία σε ρόλο λήπτη

Η ενημέρωση της πλατφόρμα myDATA, γίνεται με την διαβίβαση συνόψεων παραστατικών. Η εγγραφή σύνοψης, είναι μια «παράλληλη» δομή, διαφορετική από το παραστατικό που ενσωματώνει με τρόπο δομημένο όλες εκείνες τι πληροφορίες που απαιτείται να αποσταλούν στην Α.Α.Δ.Ε. Περιέχει στο ελάχιστο τις παρακάτω πληροφορίες:

EBS-MyData-AADE-image1.png

Λειτουργίες εκδότη

Οι λειτουργίες που αφορούν την εταιρεία ως εκδότη παραστατικών έχουν να κάνουν κυρίως με την αποστολή των παραστατικών χονδρικής και λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών που εκδίδει η εταιρεία σε φυσικά και νομικά πρόσωπα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Έκδοση παραστατικού

Η ετοιμασία των πληροφοριών που θα αποσταλούν στην υπηρεσία γίνεται κατά την αποθήκευση του παραστατικού πώλησης, εφόσον βέβαια έχει παραμετροποιηθεί κατάλληλα και αναγνωρίζεται από την εφαρμογή ως τέτοιο. Τότε δημιουργείται μια νέα εγγραφή σύνοψης που συνδέεται με το παραστατικό. Η διαδικασία δημιουργίας της σύνοψης λαμβάνει υπόψη τις πληροφορίες του παραστατικού, όπου:

 1. Υπολογίζει όλες τις συγκεντρωτικές πληροφορίες που αποτελούν την επικεφαλίδα του παραστατικού όπως ορίζεται από τις προδιαγραφές της υπηρεσίας.

 2. Ομαδοποιεί τις γραμμές ειδών, υπηρεσιών και ειδικών λογαριασμών σε detail τύπου συμβατό με τις προδιαγραφές της υπηρεσίας για τα details του παραστατικού (πληροφορίες σύνοψης).

 3. Ενσωματώνει τους χαρακτηρισμούς εσόδων του παραστατικού.

 4. Επιτρέπει την ευκολότερη προσαρμογή της προϊοντικής προσέγγισης στις απαιτήσεις της εγκατάστασης, δίνοντας ένα επίπεδο παραμετροποίησης του υπολογισμού της πληροφορίας που θα διαμορφώσει την εγγραφή που τελικά θα σταλεί στο myData.

Η δημιουργία της εγγραφής σύνοψης γίνεται σε χρόνο επόμενο (ασύγχρονα) από την αποθήκευση του παραστατικού ώστε να μην επιβαρύνει την διαδικασία της αποθήκευσης του.

Διαβίβαση συνόψεων στο myData

Οι συνόψεις που δημιουργούνται στο προηγούμενο βήμα κατά την αποθήκευση του παραστατικού, δεν αποστέλλονται αυτόματα την στιγμή της δημιουργίας τους στο myData. Αυτό είναι απαραίτητο να γίνει με επόμενη ενέργεια και πάντα μέσα στα χρονικά πλαίσια που ορίζονται από την Α.Α.Δ.Ε.. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους παρακάτω δύο τρόπους:

 1. On demand: Με χρήση της ενέργειας Δημιουργία και Αποστολή συνόψεων στην λίστα παραστατικών εκδότη.
 2. Αυτόματα: Χρονοπρογραμματίζοντας την αποστολή τους μέσω της λειτουργίας Διαβίβασης συνόψεων

μενού: Λογιστήριο / Διαδικασίες λήξης περιόδων / Ηλεκτρονικά βιβλία Α.Α.Δ.Ε.

Στις αμέσως επόμενες παραγράφους ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των παραπάνω λειτουργιών.

Διαχείριση παραστατικών εκδότη

Η όψη Παραστατικά εκδότη, αποτελεί το βασικό σημείο ελέγχου και διαχείρισης της κατάστασης ενημέρωσης των Ηλεκτρονικών βιβλίων για τα παραστατικά που εκδίδει η εταιρεία. Είναι συναλλαγές με Κατηγορία παρ/κου Α.Α.Δ.Ε. μια από τις κατηγορίες με κωδικό 1* έως 11*.

(μενού: Λογιστήριο / Διαδικασίες λήξης περιόδων / Ηλεκτρονικά βιβλία Α.Α.Δ.Ε.)

EBS-MyData-AADE-image2.png

Κατάσταση Παραστατικών – Συνόψεων

Τα παραστατικά ομαδοποιούνται βάσει της κατάστασης τους, οδηγώντας έτσι τον χρήστη στις ενέργειες που πρέπει να γίνουν.

C:\Users\mza\Desktop\xx\bullet_square_grey.png

Χωρίς εγγραφή σύνοψης

Αφορά παραστατικά που είτε έχουν καταχωρηθεί ΠΡΙΝ την ενεργοποίηση της λειτουργικότητας είτε ενώ έχουν καταχωρηθεί ΜΕΤΑ την ενεργοποίηση της λειτουργικότητας, απέτυχε η διαδικασία δημιουργία σύνοψης.

C:\Users\mza\Desktop\xx\bullet_square_blue.png

Προς αποστολή

Είναι παραστατικά που έχουν δημιουργήσει σύνοψη αλλά δεν έχουν ενημερώσει τα Ηλεκτρονικά βιβλία. Δηλαδή δεν έχει γίνει διαβίβαση των συνόψεων στην πλατφόρμα myData.

C:\Users\mza\Desktop\xx\bullet_square_red.png

Με λάθη

Εδώ ανήκουν παραστατικά που επιχειρήθηκε η αποστολή τους αλλά προέκυψαν σφάλματα με αποτέλεσμα να αποτύχει η διαβίβασή τους.

C:\Users\mza\Desktop\xx\bullet_square_green.png

Επιτυχής αποστολή

Αφορά παραστατικά που επιτυχώς έχουν ενημερώσει τα Ηλεκτρονικά βιβλία.

EBS-MyData-AADE-image7.pngΜε χρήση του κριτηρίου Κατάσταση αποστολής, μπορεί κανείς να διαχειριστεί κάθε ομάδα παραστατικών διαφορετικά. Ως προεπιλογή δεν εμφανίζονται παραστατικά που επιτυχώς έχουν ενημερώσει τα Ηλεκτρονικά βιβλία.

Ενέργειες

Στην πάνω περιοχή της οθόνης υπάρχουν διαθέσιμες μια σειρά από ενέργειες που μπορείτε να εκτελέσετε για τα επιλεγμένα παραστατικά της λίστας:

EBS-MyData-AADE-image8.png

EBS-MyData-AADE-image9.png

Δημιουργία και Αποστολή συνόψεων

Είναι η ενέργεια για την διαβίβαση των συνόψεων στην πλατφόρμα myData. Σε περίπτωση που επιλεχθούν και παραστατικά χωρίς συνόψεις αυτές θα δημιουργηθούν αυτόματα και θα ακολουθήσει η αποστολή τους.

EBS-MyData-AADE-image10.png

Επεξεργασία χαρακτηρισμών

Όπως αναφέρθηκε, κάθε γραμμή σύνοψης πρέπει να χαρακτηριστεί ως προς το αποτέλεσμα της στο Ε3.
Η ενημέρωση των χαρακτηρισμών των παραστατικών εκδότη (εσόδων) είναι υποχρεωτικό να γίνεται κατά την αποστολή της σύνοψης, όταν η αποστολή γίνεται με χρήση του προγράμματος ERP της επιχείρησης. Με την ενέργεια «Δημιουργία και Αποστολή συνόψεων» οι συνόψεις εσόδων χαρακτηρίζονται αυτόματα βάσει της παραμετροποίησης.

EBS-MyData-AADE-image11.pngΌμως με την επιλογή ενός παραστατικού, δίνεται η δυνατότητα επέμβασης στους προτεινόμενους συνδυασμούς χαρακτηρισμών μέσω αυτής της ενέργειας.

Αυτό που απαιτείται να γίνει κατά τον χαρακτηρισμό των γραμμών σύνοψης, είναι ο χαρακτηρισμός των αξιών που αναλογούν σε κάθε κατηγορία (συντελεστή) ΦΠΑ και το σπάσιμο της σε μια ή περισσότερες κατηγορίες χαρακτηρισμών. Απαιτείται η ενημέρωση δύο πεδίων, του Κωδικού χαρακτηρισμού και της Κατηγορίας χαρακτηρισμού.

Η οθόνη διαχείρισης χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πάνω μέρος της, εμφανίζονται οι γραμμές σύνοψης και στο κάτω μέρος οι προτεινόμενοι χαρακτηρισμοί για την επιλεγμένη γραμμή, εφόσον υπάρχουν. Μετά την επεξεργασία, ο χρήστης έχει την δυνατότητα είτε να αποθηκεύσει απλώς τις αλλαγές είτε να προχωρήσει σε αποθήκευση των αλλαγών και άμεση αποστολή στην πλατφόρμα (διαβίβαση σύνοψης).

\\STORAGE\temp\hka\Icon Experience All Collections\ES_Icons\iconex_ap\16x16\plain\gear.png Η ενημέρωση των χαρακτηρισμών έχει ενσωματωθεί στον αυτοματισμό της δημιουργίας συνόψεων που περιγράφεται στην παράγραφο Οδηγίες παραμετροποίησης.
C:\Users\mza\AppData\Local\Temp\SNAGHTML284394e7.PNG

Προεπισκόπηση σύνοψης

Εμφανίζει σε μορφή xml τα περιεχόμενα της σύνοψης που επιλεγμένου παραστατικού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για λόγους ελέγχου στην περίπτωση αποτυχίας αποστολής.

EBS-MyData-AADE-image14.pnghttps://www.iconexperience.com/_img/o_collection_png/blue_dark_grey/32x32/plain/information.png Έλεγχος λαθών

Για όσες εγγραφές παρουσιάσουν λάθη κατά την προσπάθεια διαβίβασης τους στην Υπηρεσία, δίνεται η δυνατότητα εμφάνισης των εν λόγω αιτιών μη αποστολής, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες προσαρμογής και να αποσταλεί εκ νέου με επιτυχία. Τα σφάλματα διαβίβασης καταγράφονται και μπορείτε να τα ελέγξετε πατώντας πάνω στο πεδίο «κατάσταση αποστολής» της εγγραφής της όψης. Αν απαιτούνται διορθώσεις στο παραστατικό για να επιλυθούν τα σφάλματα, αυτό πρέπει να γίνει πριν επιχειρήσετε ξανά την χειροκίνητη ή αυτόματη αποστολή.

https://www.iconexperience.com/_img/o_collection_png/blue_dark_grey/32x32/plain/information.png Ανανέωση περιεχομένου συνόψεων

Η ενέργεια Δημιουργίας και αποστολής συνόψεων μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε περιπτώσεις όπου η αποστολή των παραστατικών στο myData αποτυγχάνει λόγω ελλείψεων στα στοιχεία του πελάτη (TK, διεύθυνση κ.ο.κ.) ώστε να ενημερωθούν με αυτά οι συνόψεις και να ολοκληρωθεί η αποστολή τους. Εκτελώντας την ενέργεια μετά την συμπλήρωση των στοιχείων στην καρτέλα του πελάτη οι συνόψεις θα ξαναδημιουργηθούν και θα συμπληρωθούν με όλα τα σχετικά πεδία.

Διαβίβαση συνόψεων (χρονοπρογραμματισμός)

Με την χρήση της διαδικασίας Διαβίβασης συνόψεων, μπορείτε να προγραμματίσετε την αυτόματη αποστολή παραστατικών.

μενού: Λογιστήριο / Διαδικασίες λήξης περιόδων / Ηλεκτρονικά βιβλία Α.Α.Δ.Ε.

EBS-MyData-AADE-image16.png

Στο πάνω μέρος της οθόνης υπάρχουν κριτήρια για την επιλογή:

 • Της κατηγορίας των παραστατικών με βάση την κωδικοποίηση της Α.Α.Δ.Ε.
 • Το ημερομηνιακό διάστημα με βάση την ημερομηνία έκδοσης των παραστατικών

Στην συνέχεια επιλέγοντας το κουμπί Εκτέλεση, η εφαρμογή θα βρει με βάση τα κριτήρια, όλα τα παραστατικά που δεν έχουν αποσταλεί και θα τα στείλει στην υπηρεσία. Όπως και πριν αν κάποια παραστατικά δεν έχουν δημιουργήσει σύνοψη, θα τους δημιουργήσει πριν τα στείλει.

Από αυτή την οθόνη μπορείτε επίσης να αυτοματοποιήσετε την αποστολή των παραστατικών στην Α.Α.Δ.Ε.. Αυτό γίνεται αν αφού συμπληρώσετε τις παραμέτρους επιλέξετε το κουμπί Χρονοπρογραμματισμός. Τότε θα εμφανιστεί η γνωστή οθόνη ορισμού των παραμέτρων χρονοπρογραμματισμού αυτοματισμών σε όψη, για να δημιουργηθεί η σχετική χρονοπρογραμματισμένη εργασία στον server.

Να τονιστεί εδώ η δυνατότητα που δίνεται για την δημιουργία διαφορετικών προγραμμάτων αποστολής ανάλογα με τον τύπο του παραστατικού, καθώς οι επιλεγμένες τιμές του κριτηρίου Κωδικός είδους παρ/κου Α.Α.Δ.Ε. μεταφέρεται στην προγραμματισμένη εργασία. Έτσι μπορείτε για παράδειγμα να ορίσετε άλλο πρόγραμμα για την αποστολή τιμολογίων και άλλο για την αποστολή συναλλαγών λιανικής.

Στο κάτω μέρος της οθόνης θα εμφανίζονται όλες οι προγραμματισμένες εργασίες που έχουν δημιουργηθεί καθώς και το αποτέλεσμα της τελευταίας εκτέλεσης (επιτυχές ή με σφάλματα) στην στήλη Αποτέλεσμα τελευταίου συμβάντος. Με την επιλογή της παραπάνω στήλης μπορείτε να εμφανίσετε την αναλυτική καταγραφή των αποτελεσμάτων της τελευταίας εκτέλεσης. Τέλος με ανάπτυξη του επομένου επιπέδου, εμφανίζονται οι παλαιότερες εκτελέσεις της εργασίας δίνοντας επίσης πρόσβαση στα αναλυτικά αποτελέσματα της εκτέλεσης τους.

https://www.iconexperience.com/_img/o_collection_png/blue_dark_grey/32x32/plain/information.png Ανανέωση περιεχομένου συνόψεων

Βάσει της τελευταίας ΚΥΑ 1138/2020 ορίζεται ότι η αποστολή των παραστατικών πώλησης στην υπηρεσία πρέπει να γίνεται σε πραγματικό χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι η διαβίβαση των παραστατικών πωλήσεων (χονδρική, λιανική) πρέπει αφενός να χρονοπρογραμματιστεί και να γίνεται σε «πραγματικό χρόνο», αφετέρου να παραμετροποιηθεί κατάλληλα ώστε να γίνεται κατά την στιγμή της έκδοσης τους. Η λίστα παραστατικών εκδότη μπορεί να βοηθήσει στο έλεγχο των διαβιβασμένων συνόψεων και σε περίπτωση αποτυχίας να εκτελείται έγκαιρα η διόρθωση και την εκ νέου διαβίβασή τους.

Αποστολή παραστατικών μέσω παρόχων Ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Για τα παραστατικά εσόδων απαιτείται η αποστολή των χαρακτηρισμών κατά την αποστολή της σύνοψης. Στις περιπτώσεις όπου για την αποστολή των συνόψεων χρησιμοποιηθεί κάποιος πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης, τότε ο χαρακτηρισμός τους επιτρέπεται να γίνει σε χρόνο μεταγενέστερο από την αποστολή του παραστατικού στον πάροχο. Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενέργεια Ενημέρωση χαρακτηρισμών, που είναι διαθέσιμη στην όψη Παραστατικά εκδότη. Έτσι μπορείτε να ενημερώσετε για τα επιλεγμένα παραστατικά την υπηρεσία με τους χαρακτηρισμούς όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί μετά την επεξεργασία τους. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να φροντίσετε να έχει γίνει προηγουμένως επικοινωνία με τον πάροχο, λήψη των συνόψεων που έχουν αποσταλεί, ώστε να γίνει δυνατή η επεξεργασία και εν συνεχεία η αποστολή των χαρακτηρισμών στην Α.Α.Δ.Ε..

Λειτουργίες λήπτη

Η χρήση της εφαρμογής από την εταιρεία σε ρόλο λήπτη αφορά τις παρακάτω πέντε κατηγορίες παραστατικών, εγγραφών και ενεργειών που πρέπει να ενημερώσουν την υπηρεσία:

 1. Α. Αντικριζόμενα παραστατικά που εκδίδουν προμηθευτές και πιστωτές της εταιρείας και έχουν υποχρέωση να τα ανεβάζουν στην υπηρεσία. Για τέτοιου τύπου παραστατικά (αγορές και δαπάνες) δεν δημιουργούνται αυτόματα συνόψεις όπως γίνεται στην περίπτωση των εσόδων, μια και η διαβίβαση τους στην υπηρεσία είναι ευθύνη του εκδότη.
 2. Χαρακτηρισμός εξόδων των παραστατικών τύπου Α. Αντικρυζόμενα. Μετά την λήψη τους, είναι ευθύνη της εταιρείας (λήπτη) να αποδώσει τον χαρακτηρισμό εξόδων και να τους διαβιβάσει την υπηρεσία σε δεύτερο χρόνο.
 3. Β1. Μη Αντικρυζόμενα παραστατικά. Είναι παραστατικά δαπανών που όμως δεν είναι ευθύνη του εκδότη να τα διαβιβάσει την υπηρεσία, αντίθετα η εταιρεία οφείλει ως λήπτης τους να προχωρήσει στην διαβίβαση τους. Τέτοια παραστατικά είναι για παράδειγμα αποδείξεις δαπανών λιανικής.
 4. Β2. Αντικρυζόμενα παραστατικά. Είναι παραστατικά αγορών και δαπανών στα οποία η εταιρεία είναι λήπτης, αλλά ο εκδότης τους δεν είναι υπόχρεος να ενημερώνει γι’ αυτά την υπηρεσία. Τέτοια είναι παραστατικά αγορών και δαπανών από μη υπόχρεους συναλλασσόμενους με έδρα την ΕΕ ή Τρίτες χώρες.
 5. Γ. Τακτοποιητικές εγγραφές. Τέλος πρέπει η εταιρεία να ενημερώσει την υπηρεσία για εγγραφές τακτοποιητικές, αποσβέσεων και μισθοδοσίας.

https://www.iconexperience.com/_img/o_collection_png/blue_dark_grey/32x32/plain/information.png Δημιουργία συνόψεων

Για τα παραστατικά τύπου Β1, Β2 & Γ η δημιουργία συνόψεων και χαρακτηρισμών γίνεται αυτόματα με την καταχώριση των παραστατικών ακριβώς όπως γίνεται και στην περίπτωση των παρατατικών εσόδων.

Λήψη αντικρυζόμενων παραστατικών λήπτη

Η διαδικασία αυτή αφορά στην λήψη των παραστατικών που έχουν εκδώσει προμηθευτές και πιστωτές και τα έχουν ανεβάσει στην υπηρεσία. Αυτά εμφανίζουν στην πλευρά του λήπτη το ΑΦΜ της εταιρείας μας. Η λήψη τους από την υπηρεσία για περαιτέρω επεξεργασία μπορεί να γίνει μέσω της ενέργειας Λήψη εγγραφών Αναλυτικού Βιβλίου (μενού: Λογιστήριο/ Διαδικασίες λήξης περιόδων/ Ηλεκτρονικά βιβλία Α.Α.Δ.Ε.)

EBS-MyData-AADE-image17.pngΗ διαδικασία επικοινωνεί με την υπηρεσία για να λάβει όσες συνόψεις έχουν διαβιβαστεί στην υπηρεσία myDATA και αφορούν το ΑΦΜ μας. Η κλήση της υπηρεσίας γίνεται με την χρήση του τελευταίου μοναδικού αριθμού καταχώρησης (ΜΑΡΚ), που λήφθηκε την τελευταία επικοινωνία της εταιρείας για λήψη παραστατικών. Αν απαιτείται κάτι διαφορετικό μπορείτε να συμπληρώσετε στην σχετική παράμετρο τον επιθυμητό ΜΑΡΚ από τον οποίο και μετά θέλετε να λάβετε τις συνόψεις.

Αν η παράμετρος ΜΑΡΚ της ενέργειας συμπληρωθεί με την τιμή «–1» (προτεινόμενη τιμή), αυτό σημαίνει αναζήτηση θα γίνει με βάση τον μεγαλύτερο ΜΑΡΚ που έχει ληφθεί. Αν θέλετε να γίνει λήψη όλων των συνόψεων, ανεξαρτήτως ημερομηνιακού διαστήματος τότε το κριτήριο πρέπει να συμπληρωθεί με την τιμή «0».

Να διευκρινίσουμε εδώ ότι η λήψη συνόψεων από την υπηρεσία, μόνο καταγράφει σε ειδική οντότητα τις πληροφορίες που λαμβάνονται. Δεν δημιουργεί κάποιο παραστατικό ούτε συνδέει την σύνοψη με ήδη καταχωρημένα παραστατικά.

https://www.iconexperience.com/_img/o_collection_png/blue_dark_grey/32x32/plain/information.png Λήψη παραστατικών Εκδότη

Όταν στην παραπάνω οθόνη Λήψης εγγραφών αναλυτικού βιβλίου, στην παράμετρο Χαρακτηρισμός εγγραφών, επιλέξετε την επιλογή: Εγγραφές λήπτη, τότε θα γίνει λήψη των εγγραφών σύνοψης που έχετε ανεβάσει ως εκδότες παρ/κων για άλλους ΑΦΜ. Η κλήση της υπηρεσίας για «εγγραφές εκδότη», θα ταυτοποιήσει τις εισερχόμενες συνόψεις με αυτές που ήδη υπάρχουν στην βάση και έχουν αποσταλεί στην υπηρεσία και θα τις ενημερώσει με τυχόν αλλαγές που υπάρχουν στις συνόψεις που τηρούνται στην υπηρεσία. Για την ταυτοποίηση των συνόψεων χρησιμοποιείται ο ΜΑΡΚ και το UID.

Διαχείριση παραστατικών λήπτη

Η όψη Παραστατικά Λήπτη αποτελεί το βασικό σημείο από το οποίο μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση όλων των εγγραφών που αφορούν την εταιρεία ως λήπτη, αλλά και να εκτελέσετε όλες τις λειτουργίες που απαιτούνται για την ενημέρωση της υπηρεσίας για συναλλαγές και εγγραφές της εταιρεία ως λήπτη.

(μενού: Λογιστήριο/ Διαδικασίες λήξης περιόδων/ Ηλεκτρονικά βιβλία Α.Α.Δ.Ε.)

Η οθόνη διαχείρισης χωρίζεται σε δύο μέρη, στην αριστερή περιοχή παρουσιάζονται τα παραστατικά αγορών/δαπανών ενώ στην δεξιά περιοχή οι πληροφορίες των συνόψεων. Ο διαχωρισμός αυτός αφορά περισσότερο τα παραστατικά τύπου Α. Για τα παραστατικά αυτού του τύπου που έχουν ταυτοποιηθεί και συνδεθεί με εγγραφή σύνοψης, καθώς επίσης και τους υπόλοιπους τύπους παραστατικών που έτσι κι αλλιώς οι συνόψεις τους δημιουργούνται και συνδέονται αυτόματα μετά την αποθήκευση τους, οι γραμμές δείχνουν και τις δύο πληροφορίες στην ίδια γραμμή. Ενώ όσο οι συνόψεις είναι εκκρεμείς (μη συνδεδεμένες) εμφανίζονται ομαδοποιημένες μετά ακριβώς μετά τα παραστατικά τύπου Α.

https://www.iconexperience.com/_img/o_collection_png/blue_dark_grey/32x32/plain/information.png

Ο χαρακτηρισμός των εισερχόμενων παραστατικών (συνόψεων) και η αποστολή των χαρακτηρισμών στο myData, είναι υποχρεωτικό να εκτελεστεί για όλες τις εισερχόμενες εγγραφές της περιόδου. Δεν αρκεί η σύνδεση των συνόψεων με παραστατικά που έχουν ήδη καταχωρηθεί.

EBS-MyData-AADE-image18.png

Ομαδοποιούνται βάσει του Τύπου συναλλαγής τους και της Κατάστασης τους οδηγώντας έτσι τον χρήστη στις ενέργειες που πρέπει να γίνουν.

Τύπος συναλλαγών Κατάσταση
EBS-MyData-AADE-image19.png EBS-MyData-AADE-image20.png

Κατάσταση Παραστατικών - Συνόψεων

Τα παραστατικά ομαδοποιούνται βάσει της κατάστασης τους,

C:\Users\mza\Desktop\xx\bullet_square_grey.png

Χωρίς εγγραφή σύνοψης

Αφορά τα παραστατικά αγορών και εξόδων που δεν έχουν συνδεθεί με συνόψεις.

Αυτά είναι είτε τύπου Α – Αντικρυζόμενα, για τα οποία δεν έχει γίνει ακόμη λήψη και σύνδεση με τις συνόψεις που έχουν διαβιβαστεί στην υπηρεσία από τους εκδότες τους, είτε τύπου Β1 & Β2 ή Γ στα οποία απέτυχε η αυτόματη δημιουργία συνόψεων λόγω λάθους.

C:\Users\mza\Desktop\xx\bullet_square_yellow.png

Χωρίς εγγραφή χαρακτηρισμού

Αφορά παραστατικά τύπου Α που ενώ έχουν συνδεθεί με σύνοψη δεν έχει προχωρήσει η εργασία ενημέρωσης των χαρακτηρισμών εξόδων.

C:\Users\mza\Desktop\xx\bullet_square_blue.png

Προς αποστολή

Είναι παραστατικά όλων των τύπων με σύνοψη και χαρακτηρισμούς, που όμως δεν έχουν ενημερώσει τα Ηλεκτρονικά βιβλία. Δηλαδή δεν έχει γίνει διαβίβαση των συνόψεων τους στην πλατφόρμα myData.

C:\Users\mza\Desktop\xx\bullet_square_red.png

Με λάθη

Εδώ ανήκουν παραστατικά που επιχειρήθηκε η αποστολή τους αλλά προέκυψαν σφάλματα με αποτέλεσμα να αποτύχει η διαβίβασή τους.

C:\Users\mza\Desktop\xx\bullet_square_green.png

Επιτυχής αποστολή

Αφορά παραστατικά που επιτυχώς έχουν ενημερώσει τα Ηλεκτρονικά βιβλία.

C:\Users\mza\Desktop\xx\16x16\link_add.png

Εκκρεμείς συνόψεις

Είναι οι συνόψεις παραστατικών τύπου Α που λήφθηκαν από την Υπηρεσία αλλά δεν έχουν συνδεθεί με παραστατικά αγορών/δαπανών.

Επιπλέον κριτήρια στην όψη:

 • Ημερομηνία έκδοσης. Το κριτήριο επιδρά στα παραστατικά του EBS. Όμως είπαμε ότι η όψη εμφανίζει και εγγραφές σύνοψης χωρίς σύνδεση με παραστατικά. Σε αυτή την περίπτωση η ημερομηνία έκδοσης του κριτηρίου επιδρά στην εγγραφή σύνοψης.
 • ΑΦΜ Συν/νου. Το κριτήριο όπως και το προηγούμενο επιδρά ανάλογα στο παραστατικό ή στην σύνοψη ως ΑΦΜ του εκδότη. Προσοχή όμως! Υπάρχουν περιπτώσεις παραστατικών που εμφανίζει η όψη όπου ο εκδότης δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί, όπως για παράδειγμα οι τακτοποιητικές ή οι δαπάνες λιανικής. Άρα σε αυτή την περίπτωση, για να εμφανιστούν αυτά τα παραστατικά είναι υποχρεωτικό να μη συμπληρωθεί το κριτήριο του ΑΦΜ.
 • Κατηγορία παρ/κου Α.Α.Δ.Ε.. Οι εισερχόμενες εγγραφές σύνοψης δεν περιέχουν κάποια πληροφορία σχετικά με τον κωδικό κατηγορίας παραστατικού όπως τον ενημέρωσε ο εκδότης τους. Άρα το κριτήριο αυτό αναφέρεται στον κωδικό που καταχωρείται στα παραστατικά του EBS. να επισημάνουμε λοιπόν ότι ειδικά στην περίπτωση των τιμολογίων αγορά ή λήψης υπηρεσιών που παρόλο για τον λήπτη των παραστατικών αυτά είναι αγορές ή λήψεις υπηρεσιών, σε αυτά πρέπει να καταχωρηθούν οι κωδικοί 1.* ή 2.*. Άρα τα παραστατικά αγορών που καταχωρούμε στο EBS και είναι αντικριζόμενα θα πρέπει να φέρουν κωδικό παραστατικού Α.Α.Δ.Ε. κάποιον από τους κωδικούς παραστατικών πώλησης ώστε να μπορεί να γίνει η διαχείρισή τους στα επόμενα βήματα, χαρακτηρισμοί κλπ.

Ενέργειες

Στην πάνω περιοχή της οθόνης υπάρχουν διαθέσιμες μια σειρά από ενέργειες που μπορείτε να εκτελέσετε για τα επιλεγμένα παραστατικά της λίστας:

EBS-MyData-AADE-image23.png

EBS-MyData-AADE-image24.png

Λήψη συνόψεων

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω στην ενότητα 4.1, η εργασία αυτή είναι διαθέσιμη από την επιλογή Λήψη εγγραφών Αναλυτικού Βιβλίου, όμως είναι επίσης διαθέσιμη και εδώ για άμεση εκτέλεση.

EBS-MyData-AADE-image25.png

Σύνδεση με παραστατικό

Για τις επιλεγμένη εγγραφή σύνοψης, εμφανίζεται παράθυρο καταχώρησης και επεξεργασίας των συνδέσεων των συνόψεων με τα αγορών/δαπανών.

EBS-MyData-AADE-image26.png

Η οθόνη διαχείρισης χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πάνω μέρος εμφανίζονται οι πληροφορίες της σύνοψης ενώ στο κάτω μέρος τα διαθέσιμα προς σύνδεση παραστατικά.

https://www.iconexperience.com/_img/o_collection_png/blue_dark_grey/32x32/plain/information.png

Η διαδικασία της σύνδεσης επιτρέπει την σύνδεση πολλών παραστατικών με την ίδια σύνοψη. Αυτό έρχεται να καλύψει την ανάγκη όπου ένα παραστατικό αγορών/ δαπανών του προμηθευτή θα διαιρεθεί και θα καταχωρηθεί σε πολλά επιμέρους μηχανογραφικά παραστατικά για λόγους συνήθως λογιστικής παρακολούθησης (πχ κέντρα κόστους).

Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να προσεχθούν τα παρακάτω σημεία στην παρακολούθηση των ενημερώσεων της υπηρεσίας

 • Τα σύνολα αξιών ανά κατηγορία ΦΠΑ που εμφανίζονται στην σύνοψη πρέπει να συμφωνούν με το σύνολο των καταχωρημένων αξιών στο EBS
 • Ο χαρακτηρισμός των γραμμών της σύνοψης γίνεται δυσκολότερος καθώς οι πληροφορίες που πρέπει να ληφθούν υπόψη βρίσκονται μοιρασμένες σε πολλά παραστατικά.
 • Η λίστα των παραστατικών λήπτη θα εμφανίζει πολλαπλές φορές την ίδια σύνοψη «δίπλα» σε πολλά παραστατικά. Πρέπει λοιπόν να αναγνωρίζετε και να λαμβάνετε υπόψη αυτή την πολλαπλότητα, πολλών παραστατικών στην ίδια σύνοψη, ώστε να μεταφράζεται τα αποτελέσματα που εμφανίζει η όψη. Για την διευκόλυνσή σας έχουμε φροντίσει ώστε αν μια σύνοψη αφορά πολλά παραστατικά, αυτά να εμφανίζεται διαδοχικά στην όψη.
C:\Users\mza\AppData\Local\Temp\SNAGHTML2c61427b.PNG

Εργασίες χαρακτηρισμών

Στην οθόνη που εμφανίζεται μπορείτε να επιλέξετε κάποιον από τους διαθέσιμους τρόπους ενημέρωσης των χαρακτηρισμών των συνόψεων. Υπάρχουν διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές:

EBS-MyData-AADE-image28.png

Αυτόματη ενημέρωση

Αφορά τα παραστατικά τύπου Α. Μετά την σύνδεση τους, εκτελέστε αυτήν την εργασία για να δημιουργηθούν αυτόματα οι εγγραφές χαρακτηρισμών όλων των επιλεγμένων παραστατικών. Η διαδικασία θα ελέγξει τις πληροφορίες των παραστατικών και θα προτείνει τους κατάλληλους συνδυασμούς τύπων και κατηγοριών χαρακτηρισμών εξόδων.

Επεξεργασία

Όπως αναφέρθηκε και στην ενότητα των εσόδων, η ενέργεια αυτή δίνει την δυνατότητα καταχώρησης των επιθυμητών χαρακτηρισμών εξόδων ή και παρέμβασης στην ήδη υπάρχουσα εγγραφή.

EBS-MyData-AADE-image11.pngΗ οθόνη διαχείρισης χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πάνω μέρος της, εμφανίζονται οι γραμμές σύνοψης και στο κάτω μέρος οι προτεινόμενοι χαρακτηρισμοί για την επιλεγμένη γραμμή, εφόσον υπάρχουν. Μετά την επεξεργασία, ο χρήστης έχει την δυνατότητα είτε να αποθηκεύσει απλώς τις αλλαγές είτε να προχωρήσει σε αποθήκευση των αλλαγών και άμεση αποστολή στην πλατφόρμα (διαβίβαση σύνοψης).

Οι δυνατότητες που δίνονται είναι οι εξής:

 • Σπάσιμο της αξίας της γραμμής σε πολλές διαφορετικές γραμμές με διαφορετική κατηγορία και κωδικό χαρακτηρισμού. Η συνολική αξία των χαρακτηρισμών πρέπει να συμφωνεί με την αρχική αξία της γραμμής είδους
 • Επεξεργασία των ήδη καταχωρημένων χαρακτηρισμών και διαγραφή τους
 • Απλή αποθήκευση των αλλαγών και δυνατότητα για αναβολή ή άμεση ενημέρωση της υπηρεσίας με τους καταχωρημένους χαρακτηρισμούς.

Ανάθεση

EBS-MyData-AADE-image29.pngΜε την χρήση αυτής της ενέργειες είναι δυνατό να χαρακτηρίσετε όλα τα επιλεγμένα παραστατικά με έναν κοινό χαρακτηρισμό. Η ενέργεια θα ενημερώσει κάθε γραμμή κάθε σύνοψης με τον ίδιο χαρακτηρισμό. Στην οθόνη που εμφανίζεται κατά την εκτέλεση της ενέργειας, πρέπει να συμπληρώσετε και τα δύο παρακάτω πεδία με τις διαθέσιμες τιμές:

 • Τον κωδικό του χαρακτηρισμού
 • Την κατηγορία χαρακτηρισμού

Οι διαθέσιμες τιμές είναι σύμφωνες με την κωδικοποίηση που προβλέπεται από την Α.Α.Δ.Ε..

Με την επιλογή αποστολή στην Α.Α.Δ.Ε., δίνεται η δυνατότητα άμεσης αποστολής και ενημέρωσης της πλατφόρμας με τους επιλεγμένους χαρακτηρισμούς.

https://www.iconexperience.com/_img/o_collection_png/blue_dark_grey/32x32/plain/information.png

Να σημειωθεί ότι:

 • η συγκεκριμένη ενέργεια αφορά συνόψεις παραστατικών που ελήφθησαν από την υπηρεσία, δηλαδή έκδοσης τρίτων καθώς και συνόψεις παραστατικών που υπόχρεος για την διαβίβαση είναι ο λήπτης (ενδοκοινοτικές, λιανική, τακτοποιητικές). Δεν απαιτείται ο χαρακτηρισμός εξόδων όλων των τύπων συνόψεων (πχ μισθοδοσία)
 • Αν υπάρχουν προηγούμενα καταχωρημένοι χαρακτηρισμοί για την σύνοψη αυτοί θα αντικατασταθούν
 • Σε κάθε παραστατικό για κάθε γραμμή θα γίνει χαρακτηρισμός του συνόλου της καθαρής αξίας της γραμμής.
 • Ο τιμές χαρακτηρισμών που θα επιλεγούν, πρέπει να συμφωνούν με τα όσα έχουν καταχωρηθεί στο συνδεδεμένο παραστατικό του EBS. Άρα προτείνεται προηγουμένως να έχει γίνει η σύνδεση της σύνοψης με το παραστατικό του EBS ώστε να είναι ευκολότερη η επιλογή των κατάλληλων χαρακτηρισμών.

Αποστολή χαρακτηρισμών

Με την ενέργεια αυτή μπορείτε για τα επιλεγμένα παραστατικά και συνόψεις, να ενημερώσετε την υπηρεσία με τους χαρακτηρισμούς που έχετε καταχωρήσει. Η χρήση της ενέργειας είναι χρήσιμη στις περιπτώσεις όπου έχετε ολοκληρώσει την επεξεργασία ή τροποποίηση κάποιων χαρακτηρισμών και θέλετε να προχωρήσετε στην ενημέρωση της υπηρεσίας μόνο για αυτές τις εγγραφές.

EBS-MyData-AADE-image30.png

Αποστολή συνόψεων / Χαρακτηρισμών

Με την επιλογή της ενέργειας πραγματοποιείται ενημέρωση της υπηρεσίας με:

 • Αποστολή συνόψεων παρ/κών κατηγορίας Β1, Β2 και Γ
 • Αποστολή των καταχωρημένων χαρακτηρισμών για παραστατικά κατηγορίας Α1 και Α2.
EBS-MyData-AADE-image31.png Αποστολή λόγω μη διαβίβασής από εκδότη

Για τις περιπτώσεις όπου για διάφορους λόγους ο εκδότης παρόλο που έχει την υποχρέωση διαβίβασης των παραστατικών που εκδίδει στην Α.Α.Δ.Ε. και δεν το έπραξε στην καθορισμένη προθεσμία, δίνεται η δυνατότητα στον λήπτη του παρ/κού να το καταχωρήσει και να το διαβιβάσει στην Α.Α.Δ.Ε. Σε αυτή την περίπτωση το παρ/κό αποκτά την ένδειξη «Λήπτης (παράλειψη διαβίβασης Εκδότη) / Οντότητα» και ακολουθεί μια ροή διαδικασιών συμφωνίας από την Α.Α.Δ.Ε..

Αν λοιπόν χρειάζεται να ανεβάσετε ως λήπτης ένα τέτοιο παραστατικό λόγω μη διαβίβασης από τον λήπτη μπορείτε να το κάνετε ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

 1. Καταχωρήστε το παραστατικό του προμηθευτή κανονικά όπως θα κάνατε και στην περίπτωση οποιουδήποτε αντικριζόμενου παραστατικού. Αυτό πρέπει να είναι αποκλειστικά κάποιο από τα παραστατικά της κατηγορίας 1.*, 2.*, 3.2 και 5.*.
 2. Στην λίστα παραστατικών λήπτη θα εμφανιστεί το παραστατικό στην κατηγορία «Παραστατικά αγορών/ Δαπανών χωρίς σύνοψη»
 3. Επιλέξτε το και στην συνέχεια από τις διαθέσιμες ενέργειες της όψης εκτελεστέ την ενέργεια Αποστολή λόγω μη διαβίβασης από εκδότη

Η ενέργεια θα δημιουργήσει την σύνοψη και θα την αποστείλει στην Α.Α.Δ.Ε. με τους κατάλληλους χαρακτηρισμούς εξόδων.

https://www.iconexperience.com/_img/o_collection_png/blue_dark_grey/32x32/plain/information.png Να σημειωθεί ότι η δυνατότητα αυτή ΔΕΝ έχει ακόμα ενεργοποιηθεί από την Υπηρεσία, και γι’ αυτό τέτοιου τύπου εγγραφές ΔΕΝ μπορούν να διαβιβαστούν.
C:\Users\mza\AppData\Local\Temp\SNAGHTML284394e7.PNG

Προεπισκόπηση σύνοψης

Εμφανίζει σε μορφή xml τα περιεχόμενα της σύνοψης που επιλεγμένου παραστατικού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για λόγους ελέγχου στην περίπτωση αποτυχίας αποστολής.

Οδηγίες παραμετροποίησης

Καταχώρηση στοιχείων σύνδεσης

Οι οδηγίες που ακολουθούν αφορούν το πιλοτικό μόνο περιβάλλον και πιθανότατα η διαδικασία σύνδεσης στο παραγωγικό περιβάλλον, όταν ανακοινωθεί θα είναι διαφορετική.

Για την σύνδεση με την υπηρεσία myData απαιτείται η έκδοση ειδικών κωδικών. Η διαδικασία είναι η εξής:

Βήμα 1

Επισκεφτείτε την σελίδα https://mydata-register.azurewebsites.net/ και συμπληρώστε την φόρμα εγγραφής

EBS-MyData-AADE-image32.png

Βήμα 2

Οι πληροφορίες που μας ενδιαφέρουν είναι αυτές που σημειώνονται στην παραπάνω εικόνα:

 • Όνομα χρήστη
 • Κωδικός χρήστη
 • Κλειδί εισόδου

Το κλειδί εισόδου παράγεται αυτόματα όταν πατήσετε το κουμπί «Εγγραφή»

Το περιεχόμενο των παραπάνω πεδίων πρέπει να συμπληρωθεί στην παράμετρο εταιρείας

myData: Στοιχεία σύνδεσης για πρόσβαση στην υπηρεσία myData της Α.Α.Δ.Ε.

της Κατηγορίας «παράμετροι ηλεκτρονικών συναλλαγών».

EBS-MyData-AADE-image33.pngΗ συμπλήρωση των παραμέτρων πρέπει να γίνει μεταφέροντας τις παραπάνω τρεις πληροφορίες στα αντίστοιχα πεδία του διαλόγου που εμφανίζεται ως εξής:

Όνομα χρήστη Κωδικός Χρήστη

Κλειδί εισόδου Κλειδί χρήστη

https://www.iconexperience.com/_img/o_collection_png/blue_dark_grey/32x32/plain/information.png Ενεργοποίηση παραγωγικού περιβάλλοντος

Όταν μελλοντικά πραγματοποιηθεί η ενεργοποίηση του παραγωγικού περιβάλλοντος θα απαιτηθεί η αλλαγή της διεύθυνσης που καλεί σήμερα η εφαρμογή. Αυτό ΔΕΝ θα απαιτήσει αναβάθμιση όμως θα απαιτηθεί αντικατάσταση των ρυθμίσεων σύνδεσης. Για τον λόγο αυτό ο υπεύθυνος της εγκατάστασης θα πρέπει να επικοινωνήσει με το τμήμα Υποστήριξης της Entersoft.

Κωδικοποιήσεις

Οι συμπλήρωση των απαραίτητων κωδικοποιήσεων που χρησιμοποιούνται στην ενημέρωση μπορεί να γίνει από την οθόνη της παραμετροποίησης Παραστατικά και σειρές / Ηλεκτρονικά Βιβλία Α.Α.Δ.Ε.

Κατηγορίες παρ/κών

Στην επιλογή Είδη παραστατικών της περιοχής της παραμετροποίησης εμφανίζεται η οθόνη διαχείρισης των κωδικών παραστατικών σύμφωνα με τα όσα ορίζει η κωδικοποίηση της Α.Α.Δ.Ε.. Με την αναβάθμιση θα βρείτε έτοιμη την κωδικοποίηση όπως αυτή έχει ανακοινωθεί από την Α.Α.Δ.Ε..

Ειδικές περιπτώσεις

Επιπλέον όμως των κωδικών που ορίζει η Α.Α.Δ.Ε. θα βρείτε και κάποιους ειδικούς κωδικούς που έχουν εισαχθεί για να εξυπηρετηθούν οι σκοποί παραμετροποίησής του EBS.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τους κωδικούς:

1 Τιμολόγιο Πώλησης
2 Τιμολόγιο Παροχής
5 Πιστωτικό Τιμολόγιο
9 Παραστατικό Διακίνησης Συσχετιζόμενο (Αξιακό)
10 Παραστατικό Διακίνησης Συσχετιζόμενο (ποσοστικό)
14Α Τιμολόγιο αποκτήσεων ΕΕ/ Τρίτων χωρών
14Β Τιμολόγιο λήψης υπηρεσιών ΕΕ/ Τρίτων χωρών

Η χρήση αυτών των κωδικών έρχεται να εξυπηρετήσει στις περιπτώσεις εκείνες που στο EBS χρησιμοποιείται ένας τύπος παραστατικών για να εξυπηρετήσει πολλές από τις διαφορετικές περιπτώσεις που περιγράφονται στην κωδικοποίηση της Α.Α.Δ.Ε.. Έτσι έχουμε το φαινόμενο ένας τύπος παραστατικού του EBS να αντιστοιχεί σε πολλές κατηγορίες παραστατικών της Α.Α.Δ.Ε..

Αυτές οι περιπτώσεις είναι οι εξής:

 1. Η περίπτωση που το ίδιο παραστατικό χρησιμοποιείται για συναλλαγές με το εσωτερικό, το εξωτερικό και σε τρίτες χώρες
 2. Η περίπτωση που το ίδιο παραστατικό χρησιμοποιείται για πώληση εμπορευμάτων αλλά και παροχή υπηρεσιών
 3. Η περίπτωση που το ίδιο παραστατικό άλλοτε συνδέεται με κάποιο σχετικό παραστατικό (πχ πιστωτικά) και άλλοτε όχι

Κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις καθώς και οι συνδυασμοί τους στην κωδικοποίηση της Α.Α.Δ.Ε. είναι διακριτοί τύποι παραστατικών.

Τι πετυχαίνουμε λοιπόν με την παραπάνω κωδικοποίηση. Αν δηλωθεί κάποιος από τους παραπάνω κωδικούς, κατά την αποθήκευση του παραστατικού θα ενεργοποιηθεί κώδικας που θα φροντίσει να αντιστοιχίσει το παραστατικό με τον σωστό κωδικό παραστατικού της Α.Α.Δ.Ε. με βάση το περιεχόμενό του.

Αναλυτικά, αν επιλεγεί ο κωδικός:

14A αν το καθεστώς του πελάτη είναι:

 • ενδοκοινοτικό τότε 14.1
 • Τρίτων χωρών τότε 14.2
 • κανονικό τότε 1.1

14B αν το καθεστώς του πελάτη είναι:

 • ενδοκοινοτικό τότε 14.3
 • Τρίτων χωρών τότε 14.4
 • κανονικό τότε 2.1

2 αν το καθεστώς του πελάτη είναι:

 • ενδοκοινοτικό τότε 2.2
 • Τρίτων χωρών τότε 2.3
 • κανονικό τότε 2.1

1 αν το καθεστώς του πελάτη είναι:

 • ενδοκοινοτικό τότε 1.2
 • Τρίτων χωρών τότε 1.3
 • κανονικό τότε 1.1

10 αν το παραστατικό έχει συμπληρωμένα σχετικά παραστατικά:

 • αν έχει τότε 10.1
 • αν δεν έχει τότε 10.2

9 αν το παραστατικό έχει συμπληρωμένα σχετικά παραστατικά:

 • αν έχει τότε 9.1
 • αν δεν έχει τότε 9.3

5 αν το παραστατικό έχει συμπληρωμένα σχετικά παραστατικά:

 • αν έχει τότε 5.1
 • αν δεν έχει τότε 5.2

Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η περίπτωση του Τιμολογίου όπου ο κωδικός που πρέπει να δηλωθεί σε αυτό είναι 1 και ανάλογα με το αν η πώληση αφορά στο Εσωτερικό, είναι ενδοκοινοτική ή Τρίτων χωρών, το παραστατικό θα λάβει τον κατάλληλο χαρακτηρισμό κατά την αποθήκευση.

Παραμετροποίηση παραστατικών

Στους τύπους παραστατικών αλλά και στις σειρές τους, έχει προστεθεί ένα νέο πεδίο Κατηγορία παρ/κου Α.Α.Δ.Ε. που πρέπει να συμπληρωθεί με τον κατάλληλο τύπο παραστατικού που αντιστοιχεί στην κωδικοποίηση της Α.Α.Δ.Ε.. Η συμπλήρωσή του μπορεί να γίνει εναλλακτικά και στην σειρά αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον ίδιο τύπο παραστατικού για την εκτέλεση διαφορετικών κατηγοριών συναλλαγών όπως τους παρακολουθεί η Α.Α.Δ.Ε.. Για παράδειγμα μπορείτε να χρησιμοποιείτε διαφορετικές σειρές στο τιμολόγιο για πωλήσεις στο εσωτερικό, σε τρίτες χώρες και στην ΕΕ, φτιάχνοντας μια διαφορετική σειρά για κάθε μια από τις παραπάνω κατηγορίες συναλλαγών με κατηγορία παραστατικού Α.Α.Δ.Ε. 1.1, 1.2 και 1.3 αντίστοιχα.

Αν στην σειρά που χρησιμοποιείται στο παραστατικό έχει επιλεγεί κάποια τιμή στο πεδίο της Κατηγορίας, τότε αυτή θα υπερισχύσει της τιμής που έχει δηλωθεί στον τύπο παραστατικού.

Έλεγχος παραμετροποίησης παραστατικών

Στο μενού της παραμετροποίησης με την επιλογή Έλεγχος παραμετροποίησης παραστατικών, μπορείτε να ελέγξετε την τρέχουσα παραμετροποίηση των τύπων παραστατικών και των σειρών σε σχέση με το περιεχόμενο του πεδίου Κατηγορία παρ/κων Α.Α.Δ.Ε..

EBS-MyData-AADE-image34.png

Στα κριτήρια της όψης μπορείτε να επιλέξετε:

 • Κατηγορία παρ/κων Α.Α.Δ.Ε. για να εμφανίσετε μόνο συγκεκριμένες κατηγορίες παρ/κων
 • Εμφάνιση, για να επιλέξετε αν θα εμφανίσετε τις κατηγορίες ανάλογα με το αν έχουν χρησιμοποιηθεί σε κάποιο παραστατικό ή σειρά

Αναπτύσσοντας το επόμενο επίπεδο μπορείτε να δείτε για κάθε κατηγορία σε ποια παραστατικά και σειρές έχει χρησιμοποιηθεί.

Ενέργειες

Εφαρμογή προτεινόμενων κατηγοριών σε τύπους παραστατικών

Με αυτή την ενέργεια που διατίθεται στο πάνω μέρος της όψης, μπορείτε με έναν εύκολο τρόπο να εφαρμόσετε την πρόταση της Entersoft στους τύπους παραστατικών της εγκατάστασης σας, ακόμα και σε κάποιους custom τύπους. Η διαδικασία ενημερώνει μόνο το σχετικό πεδίο του τύπου παραστατικού και όχι της σειράς.

Κατά την εκτέλεση της διαδικασίας εμφανίζεται ένα παράθυρο συμπλήρωσης των παραμέτρων εκτέλεσης

EBS-MyData-AADE-image35.png

Οι παράμετροι πρέπει να συμπληρωθούν ως εξής:

 • Κατηγορία παρ/κου Α.Α.Δ.Ε.. επιλέξτε για ποιες κατηγορίες παραστατικών κατά Α.Α.Δ.Ε. θέλετε να γίνει ενημέρωση. Για παράδειγμα αν θέλετε να γίνει ενημέρωση μόνο για τα τιμολόγια θα πρέπει να επιλέξετε τους κωδικούς 1.1, 1.2 και 1.3 που θα έχει ως αποτέλεσμα να ενημερωθούν στην βάση μόνο οι τύποι παραστατικών που αφορούν τιμολόγια.
 • Ενημέρωση προϊοντικών τύπων παρ/κων. Επιλέξτε αν η ενημέρωση θα γίνει και για τους προϊοντικούς τύπους παραστατικών.
 • Ενημέρωση custom τύπων παρ/κων. Επιλέξτε αν η ενημέρωση θα γίνει και για τους μη προϊοντικούς τύπους παραστατικών.

Πώς λειτουργεί η ενημέρωση:

 • Η διαδικασία θα αντικαταστήσει τις υπάρχουσες τιμές στους τύπους παραστατικών που θα επηρεάσει
 • Η ενημέρωση των custom τύπων παραστατικών γίνεται με βάση το σχέδιο ενημέρωσης, δηλαδή αν ένας custom τύπος μοιράζεται το ίδιο σχέδιο ενημέρωσης με έναν προϊοντικό, τότε θα αποκτήσει την ίδια κατηγορία παραστατικού με αυτή που προτείνεται στον προϊοντικό. Επιπλέον του σχεδίου ενημέρωσης ελέγχονται και οι τύποι συναλλασσόμενων, ειδών, γενικών ειδών που δέχεται το παραστατικό καθώς και ο τρόπος ενημέρωσης του ΚΕΠΥΟ, ώστε να ταυτίζονται με αυτά κάποιου προϊοντικου παραστατικού.

Ενημέρωση παραστατικών με κατηγορία παραστατικού Α.Α.Δ.Ε.

Η ενέργεια αυτή είναι πολύ χρήσιμη για την ενημέρωση ήδη καταχωρημένων παραστατικών, δηλαδή παραστατικών που είχαν καταχωρηθεί στο σύστημα πριν την έναρξη λειτουργίας και χρήσης των ηλεκτρονικών βιβλίων και πρέπει να δημιουργήσουν συνόψεις και να αποσταλούν στην ΑΑΔΕ. Για να μπορέσει να γίνει η αποστολή τους πρέπει προηγουμένως να ενημερωθεί κατάλληλα το πεδίο Κατηγορία παραστατικού Α.Α.Δ.Ε. σε κάθε παραστατικό ξεχωριστά.

Με την εκτέλεση της ενέργειας αφού επιλέξετε το ημερομηνιακό διάστημα που σας ενδιαφέρει να ενημερώσετε η διαδικασία, μα βάση την παραμετροποίηση των τύπων και των σειρών των παραστατικών θα ενημερώσει κατάλληλα το πεδίο.

EBS-MyData-AADE-image36.png

https://www.iconexperience.com/_img/o_collection_png/blue_dark_grey/32x32/plain/information.png Σημείωση

 • Πριν την εκτέλεση της ενέργειας πρέπει να έχετε ενημερώσει τους τύπους παραστατικών και τις σειρές με την κατάλληλη τιμή στο πεδίο Κατηγορία παραστατικού Α.Α.Δ.Ε.
 • Η ενέργεια δεν δημιουργεί σύνοψη ούτε εκτελεί την αποστολή των συνόψεων στην ΑΑΔΕ. Αυτό πρέπει να γίνεται με τους τρόπους που περιγράφονται στις σχετικές παραγράφους του κειμένου.

Τρόποι πληρωμής

Από την έκδοση 0.6 απαιτείται η αποστολή πληροφοριών σχετικών με την εξόφληση για κάποιες κατηγορίες παραστατικών. Απαιτείται λοιπόν να παραμετροποιήσετε κατάλληλα την εφαρμογή ώστε να ενημερώνεται η ΑΑΔΕ με την σωστή πληροφορία.

Στα στοιχεία των χρηματικών λογαριασμών προστέθηκε το νέο πεδίο Κωδικοποίηση Α.Α.Δ.Ε. το οποίο πρέπει να ενημερώσετε για όλους τους χρηματικούς λογαριασμούς που χρησιμοποιούνται στις εξοφλήσεις παραστατικών. Η τιμή που θα επιλέξετε πρέπει να οδηγεί σε έναν από τους υποστηριζόμενους από την υπηρεσία χαρακτηρισμούς εξόφλησης

 1. Επαγγελματικός λογ/μός πληρωμών Ημεδαπής
 2. Επαγγελματικός λογ/μός πληρωμών αλλοδαπής
 3. Μετρητά
 4. Επιταγή
 5. Επί πιστώσει.

Η διαχείριση των τιμών που επιλέγονται στο παραπάνω πεδίο μπορεί να γίνει μέσω της οθόνης διαχείρισης Τρόποι πληρωμής, που θα βρείτε διαθέσιμη στην επιλογή του μενού της Παραμετροποίησης/ Παραστατικά και σειρές/ Ηλεκτρονικά βιβλία Α.Α.Δ.Ε.

Παραστατικά

Σε όλες τις κλάσεις παραστατικών έχει προστεθεί το μη ορατό πεδίο Κατηγορία παραστατικού Α.Α.Δ.Ε. που ενημερώνεται αυτόματα (με χρήση κανόνα) με την τιμή που έχει δηλωθεί στο αντίστοιχο πεδίο του τύπου παραστατικού ή τη σειρά. Η τιμή που θα συμπληρωθεί σε αυτό το πεδίο είναι και αυτή που τελικά θα χαρακτηρίσει το παραστατικό όταν θα ενημερώσει τα Ηλεκτρονικά βιβλία.

Δημιουργία σύνοψης

Την δημιουργία των συνόψεων αναλαμβάνουν δύο αυτοματισμοί σε φόρμα που καλούνται μετά την αποθήκευση των παραστατικών που αφορούν και πρέπει να ενημερώσουν την υπηρεσία.

Πρόκειται για τους παρακάτω αυτοματισμούς σε φόρμα:

 1. ESFormCommands\ESFIDocumentTrade\CommitMyDataInvoice.xml
 2. ESFormCommands\ESFIDocumentAdjustment\CommitMyDataInvoice.xml

Μπορείτε να επέμβετε στην διαμόρφωση των παραπάνω αυτοματισμών και να τους προσαρμόσετε σύμφωνα με τις ανάγκες της εγκατάστασης.

Διαχείριση φόρων - κρατήσεων

Η κωδικοποίηση και σε αυτή την περίπτωση έρχεται συμπληρωμένη με την αναβάθμιση με βάση τα όσα ορίζει η Α.Α.Δ.Ε.. Στους ειδικούς λογαριασμούς φόρων και κρατήσεων που χρησιμοποιείτε στο EBS και αφορούν τις περιπτώσεις φόρων και κρατήσεων που παρακολουθούνται στα Ηλεκτρονικά βιβλία, πρέπει να δηλώσετε στο πεδίο Κωδικοποίηση Α.Α.Δ.Ε. την κατάλληλη τιμή από αυτόν τον πίνακα. Έτσι μόνο η αξία των ειδικών αυτών λογαριασμών θα ενημερώσει τις στήλες των Ηλεκτρονικών βιβλίων.

Ποιοι είναι ειδικοί λογ/μοί που συμμετέχουν στην ενημέρωση

Η πληροφορία για τον ΦΠΑ ως φόρου που εισπράττεται και οφείλεται, αποστέλλεται στην Α.Α.Δ.Ε. ξεχωριστά στο τμήμα των γραμμών της σύνοψης. Εκτός όμως του ΦΠΑ υπάρχουν και άλλοι φόροι και κρατήσεις που επίσης εισπράττονται και οφείλονται και η Α.Α.Δ.Ε. απαιτεί να γίνεται ξεχωριστή ενημέρωση γι’ αυτούς. Αυτοί οι φόροι είναι συγκεκριμένοι και έχουν καταχωρηθεί στο σχετικό πίνακα «κωδικοί κρατήσεων φόρων» της εφαρμογής. Χρειάζεται όμως να γίνει η αντιστοίχιση τους με τους ειδικούς λογ/μούς που έχουν χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό τους στο παρ/κό.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι:

 • Αυτοί οι φόροι/ κρατήσεις ως φόροι δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ
 • Η αξία τους υπολογίζεται είτε ως ποσοστό επί κάποιας αξίας του παρ/κού π.χ. αξίας συγκεκριμένων ειδών (τέλος ανακύκλωσης), είτε ως ποσό με βάση κάποια τιμή μονάδας (πχ τέλος διαμονής).

Άρα η παραμετροποίηση αυτών των φόρων στο EBS μέσω ειδικών λογ/μών, δεν μπορεί παρά να έχει γίνει με χρήση αυτόνομων ειδικών λογ/μών φόρων, κρατήσεων και επιβαρύνσεων που ανήκουν στην μηδενική κατηγορία ΦΠΑ. Επίσης ο υπολογισμός τους πρέπει να γίνεται με ποσοστό ή τιμή μονάδας ίδια με αυτά που ορίζει η κωδικοποίηση της Α.Α.Δ.Ε. Η χρήση επιμεριζόμενων ειδικών λογ/μών δεν είναι συμβατή με την λογική αυτών των φόρων, καθώς αυτομάτως επιβαρύνει την αξία των φόρων – τελών με ΦΠΑ.

Αν λοιπόν ήδη χρησιμοποιείτε κάποιους από αυτούς του φόρους, πρέπει να ελέγξετε αν η παραμετροποίηση τους ακολουθεί τους παραπάνω κανόνες. Αν όχι χρειάζεται επέμβαση και προσαρμογή στα όσα αναφέρονται παραπάνω. Σε κάθε όμως περίπτωση πρέπει να ενημερώσετε το πεδίο Κωδικοποίηση Α.Α.Δ.Ε. με την σωστή τιμή.

Όσοι ειδικοί λογ/μοί χρησιμοποιούνται στο παρ/κό και δεν έχουν συμπληρωμένη το πεδίο Κωδικοποίηση Α.Α.Δ.Ε. θα συμμετέχουν στις γραμμές ΦΠΑ της σύνοψης είτε ως αυτόνομοι ειδικού λογ/μοί (πχ μεταφορικά) με βάση την κατηγορία ΦΠΑ στην οποία ανήκουν, είτε με το τμήμα της αξίας τους που έχει επιμεριστεί στις γραμμές του παρ/κού αν πρόκειται για επιμεριζόμενους ειδι8κούς λογ/μούς, δηλαδή δεν θα λαμβάνονται υπόψη ως φόροι

Κωδικοποίηση

Ο πίνακας Κωδικών φόρων κρατήσεων, περιλαμβάνει την κωδικοποίηση των παραγράφων 8.4 έως 8.7 που αναφέρεται στο παράρτημα της σχετικής τεκμηρίωσης λειτουργίας της υπηρεσίας. Ας δούμε αναλυτικότερα τα πεδία:

 • Τύπος. Πρέπει να επιλεγεί μια από τις διαθέσιμες τιμές ανάλογα σε τι αφορά ο κωδικός.
 • Τιμή προς αποστολή. Είναι η τιμή που θα ενημερώσει την εγγραφή των ηλεκτρονικών βιβλίων, δηλαδή το πεδίο κωδικός του παραρτήματος.
 • Ποσοστό. Είναι το ποσοστό κράτησης ή φόρου όπως αυτό ορίζεται από την Α.Α.Δ.Ε. και πρέπει φυσικά να αντιστοιχεί με την παραμετροποίηση των σχετικών ειδικών λογ/μών που χρησιμοποιούνται στο EBS.

Στην τεκμηρίωση της υπηρεσίας αναφέρονται και περιπτώσεις λοιπών φόρων και κρατήσεών όπου ο υπολογισμός τους δεν γίνεται με κάποιο ποσοστό, αλλά υπολογίζεται ως ποσό με βάση κάποια τιμή μονάδας. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το τέλος διαμονής που υπολογίζεται με βάση τον αριθμό διανυκτερεύσεων. Σε περιπτώσεις σαν και αυτή, στην κωδικοποίηση πρέπει στους κωδικούς φόρων κρατήσεων τα πεδία να συμπληρωθούν ως εξής:

 • Τύπος. Συμπληρώστε ανάλογα με τον τύπο του φόρου ή της κράτησης
 • Τιμή προς αποστολή. Συμπληρώστε το πεδίο με ‘-‘
 • Ποσοστό. Συμπληρώστε με 0

Ειδικές περιπτώσεις

Αν για την υλοποίηση των παραπάνω φόρων – τελών στο παραστατικό έχει χρησιμοποιηθεί κάποιος άλλος τρόπος υλοποίησης χωρίς την χρήση ειδικών λογ/μών, όπως για παράδειγμα γενικά είδη ή είδη αποθήκης, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτό είναι κάτι που στη παρούσα φάση δεν υποστηρίζεται από την εφαρμογή. Η αξία αυτών των ειδών δεν διαχωρίζεται από την αξία των κανονικών ειδών, που λογικά υπόκεινται σε μηδενικό ΦΠΑ. Μελλοντικά πιθανόν να υποστηριχτούν και αυτές οι περιπτώσεις, δηλαδή η ενσωμάτωση φόρων στο παραστατικό με χρήση γραμμών ειδών.

Χαρακτηρισμός συνόψεων

Γενικά για τους χαρακτηρισμούς

Ο χαρακτηρισμός των συνόψεων εσόδων και εξόδων είναι υποχρεωτική για τις εγγραφές που διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. Σκοπό έχει να χαρακτηρίσει τις αξίες του παραστατικού με τρόπο τέτοιο ώστε να συσχετιστούν απ’ ευθείας με πεδία της δήλωσης Ε3 και της δήλωσης ΦΠΑ.

Η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιείται:

 • Από τον εκδότη του παραστατικού για το σκέλος των εσόδων κατά την αποστολή του στην Α.Α.Δ.Ε. (εφόσον η αποστολή του γίνεται μέσω προγράμματος ERP)
 • Από τον εκδότη του παραστατικού για το σκέλος των εσόδων μετά ή κατά την αποστολή του στην Α.Α.Δ.Ε. εφόσον η αποστολή του γίνεται μέσω παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης
 • Από την οντότητα για τα έσοδα και για τις αξίες των τακτοποιητικών εγγραφών εσόδων
 • Από τον λήπτη για το σκέλος των εξόδων/ δαπανών για τα αντικριζόμενα παραστατικά λήπτη.
 • Από την οντότητα για τα έξοδα και για τις αξίες των τακτοποιητικών εγγραφών εξόδων

Οι πληροφορίες οι οποίες πρέπει να καταχωρηθούν για τον χαρακτηρισμό των εσόδων και εξόδων είναι οι παρακάτω:

 1. Μια Κατηγορία χαρακτηρισμού
 2. Ένας Κωδικός Χαρακτηρισμού
 3. Η αξία που αφορά τον συνδυασμό κατηγορίας και κωδικού

Από τη στιγμή που οι συνόψεις που διαβιβάζονται στην Α.Α.Δ.Ε. δημιουργούνται με βάση τα δεδομένα των παραστατικών, ο χαρακτηρισμός των αξιών πρέπει και αυτός να προκύπτει από πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί στο παρ/κό. Δεν αποτελεί δηλαδή την αποτύπωση του λογιστικού αποτελέσματος του παραστατικού, το οποίο σημειωτέων, δεν είναι συνήθως διαθέσιμο την στιγμή που εκδίδεται το παραστατικό. Επίσης να επισημάνουμε και την απαίτηση για διαβίβαση των παραστατικών στην Α.Α.Δ.Ε. από τον εκδότη τους σε πραγματικό χρόνο, πράγμα το οποίο ενισχύει την επιλογή για χαρακτηρισμό των εγγραφών από το εμπορικό και όχι από την λογιστική.

Για τον χαρακτηρισμό των συνόψεων έχει δημιουργηθεί ένα σύστημα παραμετροποίησης και ένας εξειδικευμένος μηχανισμός ενημέρωσης των χαρακτηρισμών των συνόψεων, που διαμορφώνει τους χαρακτηρισμούς με βάση στοιχεία του παραστατικού και αναλύεται στην συνέχεια. Ο μηχανισμός μπορεί για χρησιμοποιηθεί τόσο για τον χαρακτηρισμών εσόδων όσο και στην περίπτωση των αγορών δαπανών για τον χαρακτηρισμό εξόδων. Στην δεύτερη περίπτωση εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ο χειροκίνητος χαρακτηρισμός των εξόδων που περιγράφεται σε προηγούμενές παραγράφους.

Κωδικοποίηση χαρακτηρισμών

Στην περιοχή της παραμετροποίησης των Ηλεκτρονικών Βιβλίων στις επιλογές Κωδικοί χαρακτηρισμών και Κατηγορίες χαρακτηρισμών, μπορείτε να διαχειριστείτε τις τιμές που θα χρησιμοποιηθούν στην συμπλήρωση της πληροφορίας του κωδικού και της κατηγορίας αντίστοιχα του χαρακτηρισμού εξόδων και των εσόδων. Και τα δύο κωδικολόγια έρχονται ενημερωμένα κατά την αναβάθμιση με όλες τις τιμές που προβλέπει η σχετική τεκμηρίωση της Α.Α.Δ.Ε.

Επιπλέον των συνηθισμένων πεδίων, κωδικός, περιγραφή κλπ πρέπει να συμπληρωθούν και τα παρακάτω πεδία:

 • Φορά χαρακτηρισμού, που επιλέγετε κατάλληλα αν ο κωδικός αφορά έσοδα ή έξοδα

 • Τιμή προς αποστολή, για να επιλέξετε το περιεχόμενο που θα έχει το σχετικό πεδίο κατά την αποστολή στην ΑΑΔΕ. Η εγγραφή που θα ενημερώσει το myData ενημερώνει με το πεδίο του κωδικού αλλά με το περιεχόμενο αυτού του πεδίου.

Επιπλέον υπάρχουν και μια σειρά από επιπλέον πεδία που η χρήση τους προορίζεται για την παραμετροποίηση της αυτόματης εύρεσης των χαρακτηρισμών και αναλύεται στην επόμενη παράγραφο.

Αυτόματος χαρακτηρισμός συνόψεων

Η λειτουργία του μηχανισμού αυτόματου χαρακτηρισμού εσόδων και εξόδων, βασίζεται στην αρχή ότι κάθε γραμμή είδους αποθήκης, υπηρεσίας, δαπάνης και ειδικού λογ/μού πρέπει να αντιστοιχιστεί σε έναν συνδυασμό κωδικού και κατηγορίας χαρακτηρισμού, με βάση τις τιμές κάποιων πεδίων της και τις τιμές κάποιων πεδίων του παραστατικού.

Στην παραμετροποίηση λοιπόν, των κωδικών και κατηγοριών χαρακτηρισμών, στα επιπλέον πεδία που αναφέρθηκαν προηγουμένως, επιλέγονται τα πεδία αλλά και οι τιμές που ελέγχονται για κάθε γραμμή του παραστατικού ξεχωριστά, ώστε να αποφασιστεί αν η γραμμή ανήκει στην κατηγορία ή τον κωδικό που ελέγχεται κάθε φορά. Για να αποφασίσει ο μηχανισμός ότι μια γραμμή ανήκει σε κάποια κατηγορία ή κωδικό χαρακτηρισμού, ελέγχει αν η γραμμή έχει συμπληρωμένα τα επιλεγμένα στον κωδικό ή κατηγορία πεδία με τις τιμές που έχουν επιλεγεί γι’ αυτά στον ορισμό της κατηγορίας ή του χαρακτηρισμού.

Για την εύρεση του καταλληλότερου χαρακτηρισμού για κάποια γραμμή εκτελούνται τα παρακάτω βήματα:

 • Διαβάζονται οι συνθήκες που έχουν δηλωθεί στον κωδικό (πχ. Σε ποιους κωδικούς παραστατικού Α.Α.Δ.Ε. μπορεί να χρησιμοποιηθεί, σε ποιους τύπους ειδών κλπ)
 • Αν όλες οι συνθήκες επαληθεύονται για την γραμμή του παραστατικού τότε ο κωδικός γίνεται «υποψήφιος προς επιλογή»
 • Τελικά για την γραμμή του παραστατικού είναι πιθανόν να προέκυψαν περισσότεροι από ένας κωδικός χαρακτηρισμού. Γίνεται λοιπόν μια αξιολόγηση των έγκυρων κωδικών που προέκυψαν με βάση κάποια κριτήρια σημαντικότητας και επιλέγεται τελικά μια τιμή. Για παράδειγμα αν ένας κωδικός απαιτεί να χρησιμοποιείται συγκεκριμένος τύπος παραστατικού EBS, αυτό έχει μεγαλύτερη σημαντικότητα από έναν άλλο κωδικό που δεν απαιτεί συγκεκριμένο τύπο παραστατικού αλλά για παράδειγμα συγκεκριμένο τύπο είδους.

Στην διαχείριση των στοιχείων κατηγοριών και χαρακτηρισμών (μενού: Παραμετροποίηση/ Παραστατικά και σειρές / Ηλεκτρονικά βιβλία Α.Α.Δ.Ε.) υπάρχουν διαθέσιμα τα πεδία που περιγράφονται στην συνέχεια, με την βοήθεια των οποίων θα μπορέσετε να οδηγήσετε τον μηχανισμό αυτόματου χαρακτηρισμού στην αντιστοίχιση των γραμμών του παραστατικού στην επιθυμητή κατηγορία και τύπο.

Αναλυτικά τα διαθέσιμα πεδία – συνθήκες επιλογής είναι τα εξής:

 • Κωδικός τύπου παραστατικού (EBS). Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις όπου περιπτώσεις που περιγράφονται στην ΑΑΔΕ καλύπτονται με χρήση ειδικών τύπων παραστατικών στο EBS
 • Είδος παραστατικού (Α.Α.Δ.Ε.). Επιλέγετε μια ή περισσότερες τιμές από την κωδικοποίηση των παραστατικών κατά Α.Α.Δ.Ε.
 • Φύση συναλλαγής. Επιλέξτε κατάλληλα αν ο συναλλασσόμενος του παραστατικού είναι εισπρακτέος ή πληρωτέος
 • Τρίτοι. Αν η συναλλαγή αφορά συναλλαγή που εκτελείται για λογαριασμό τρίτων. Είναι οι περιπτώσεις όπου ο συναλλασσόμενος του παραστατικού είναι διαφορετικός από τον Εντολέα.
 • Τύπος γραμμής. Κανονικές ή αντίθετες γραμμές είδος αποθήκης, παγίου ή γενικού είδους.
 • Κλάση Είδους. Είδος αποθήκης, πάγιο ή υπηρεσία
 • Τύπος είδους. Επιλέγεται στην περίπτωση ειδών αποθήκης ( εμπόρευμα, Α΄ ύλη κ.ο.κ.)
 • Τύπος γενικού είδους. Υπηρεσία / Δαπάνη
 • Τύπος υπηρεσίας.
 • Τύπος εξόδου.
 • Τύπος παγίου.
 • Προηγούμενων χρήσεων. Για περιπτώσεις τακτοποίησης εσόδων, εξόδων που αφορούν σε χρήση διαφορετική της τρέχουσας.
 • ΦΠΑ στην πληρωμή. Αν το παραστατικό αφορά σε συναλλαγή που υπόκειται στο καθεστώς ΦΠΑ 39α
 • Καθεστώς ΦΠΑ. Κανονικό, μειωμένο, ενδοκοινοτικό κλπ.
 • Δικαίωμα έκπτωσης. Αναφέρεται στο σχετικό πεδίο της επιλεγμένης κατηγορίας ΦΠΑ της γραμμής είδους
 • Τύπος ποσού. Σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις αντί της καθαρής αξίας της γραμμής πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η αξία που έχει καταχωρηθεί σε άλλο πεδίο της γραμμής (π.χ. κέρδος ή ζημιά από την πώληση παγίου). Η καταχώρηση του πεδίου γίνεται καταχωρώντας το όνομα του πεδίου όπως εμφανίζεται στην βάση π.χ. γράφετε ESFILineitem.NetValue για την καθαρή αξία
 • Ειδικός λογαριασμός. Για τις περιπτώσεις χρήσης αυτόνομων ειδικών λογαριασμών που η χρήση τους ισοδυναμεί με είδος ή υπηρεσία (π.χ. μεταφορικά). Επιλέξτε έναν ή περισσότερους κωδικούς ειδικών λογαριασμών.
 • Α/Α Σύμπτυξης. Σε κάποιες περιπτώσεις απαιτείται μια γραμμή να αντιστοιχιστεί με περισσότερες από μια κατηγορίες ή τύπους χαρακτηρισμών και όχι μια όπως είναι το σύνηθες. Για παράδειγμα η περίπτωση των πωλήσεων όπου εκτός από τον χαρακτηρισμό του εσόδου με την καθαρή αξία πρέπει να γίνει ξεχωριστός χαρακτηρισμός για την αξία ΦΠΑ (κωδικοί κατηγορίας VAT_*). Με την χρήση αυτού του πεδίου μπορούμε να εντάξουμε σε ξεχωριστή ομάδα τις κατηγορίες που αφορούν τους χαρακτηρισμούς εσόδων συμπληρώνοντας κατάλληλα (π.χ. με την τιμή 1) και σε ξεχωριστή ομάδα τις κατηγορίες που αφορούν τον ΦΠΑ (π.χ. με την τιμή 2). Το αποτέλεσμα θα είναι να δημιουργηθούν δύο χαρακτηρισμοί, ένας για τα έσοδα και ένας για το ΦΠΑ.

Οι παραπάνω επιλογές λειτουργούν συμπληρωματικά (ανά γραμμή κωδικού) για την εύρεση της καταλληλότερης τιμής (με AND).

Για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου παραμετροποίησης και λειτουργίας ακολουθούν παραδείγματα:

https://www.iconexperience.com/_img/o_collection_png/blue_dark_grey/32x32/plain/edit.png Παράδειγμα 1

Ας εξετάσουμε την παραμετροποίηση της κατηγορίας Δαπανών category2_2 - Αγορές Α'-Β' Υλών (-) / (+)

Η περίπτωση αφορά αγορά Α’ υλών. Πρέπει λοιπόν να ορίσουμε ότι η κατηγορία αυτή επιλέγεται όταν

 • Είδος παραστατικού (Α.Α.Δ.Ε.). Κάποιος από αυτούς που αφορούν τιμολόγια αγορών 1.1, 1.4, 1.5, 1.6, 3.1, 3.2, 5.1, 5.2, 13.1, 13.31, 14.1, 14.2, 14.31

 • Τύπος γραμμής είδους. Αυτοί που αφορούν κανονική ή αντίθετή γραμμή είδους, δηλαδή 6,7

 • Τύπος είδους, Α και β ύλες, δηλαδή 2, 9

https://www.iconexperience.com/_img/o_collection_png/blue_dark_grey/32x32/plain/edit.png Παράδειγμα 2

Σε συνέχεια του προηγούμενου παραδείγματος ας εξετάσουμε την περίπτωση που ο κωδικός χαρακτηρισμού που πρέπει να επιλεγεί είναι αυτός που η αγορά αφορά αγορά για χρήση στην παραγωγή, δηλαδή πρέπει να επιλεγεί ο χαρακτηρισμός

E3_202_001 - Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης (καθαρό ποσό)/Χονδρικές

Πρέπει λοιπόν να ορίσουμε ότι αυτός ο κωδικός χαρακτηρισμού επιλέγεται όταν:

 • Είδος παραστατικού (Α.Α.Δ.Ε.). Κάποιος από αυτούς που αφορούν αγορές χονδρικής ( και πιστωτικά) 1.1, 3.1, 3.2, 5.2

 • Τύπος γραμμής είδους. Αυτοί που αφορούν κανονική ή αντίθετή γραμμή είδους, δηλαδή 6,7

 • Τύπος είδους, Α και Β ύλες, υλικά συσκευασίας, ανταλλακτικά και αναλώσιμά, δηλαδή 2, 9, 12, 3, 4, 5

 • Καθεστώς ΦΠΑ. Πρέπει να επιλέξουμε εσωτερικού, δηλαδή 0,1.

https://www.iconexperience.com/_img/o_collection_png/blue_dark_grey/32x32/plain/information.png Σημείωση

Αν για κάποιες γραμμές παραστατικού απαιτείται να μην αποδοθεί με αυτόματο τρόπο ο χαρακτηρισμός αλλά να δηλωθεί από τον χρήστη, αυτό μπορεί να γίνει επιλέγοντας στην γραμμή είδους ή ειδικού λογαριασμού την κατάλληλη τιμή στα πεδία:

 • Κωδικός χαρακτηρισμού σύνοψης
 • Κατηγορία χαρακτηρισμού σύνοψης

Με αυτό τον τρόπο κατά την δημιουργία χαρακτηρισμών, οι αξίες της γραμμής θα χαρακτηριστούν με βάση τις επιλεγμένες τιμές χωρίς περαιτέρω αναζήτηση χαρακτηρισμών

https://www.iconexperience.com/_img/o_collection_png/blue_dark_grey/32x32/plain/information.png Προτεινόμενη παραμετροποίηση

Η εφαρμογή έρχεται με έτοιμη την παραμετροποίηση των χαρακτηρισμών τόσο των εσόδων όσο και των εξόδων, που είναι βασισμένη στους προϊοντικούς τύπους παραστατικών.

Λιανικές πωλήσεις

Σύμφωνα με τα όσα ισχύουν σήμερα και αναφέρονται στην Κ.Υ.A. 1138 /2020 τα παρ/κά λιανικής διακρίνονται στις παρακάτω περιπτώσεις:

 1. Παραστατικά που εκδίδονται χωρίς χρήση Φ.Η.Μ.
 2. Παραστατικά που εκδίδονται με τη χρήση Φ.Η.Μ. και ο Φ.Η.Μ. αποστέλλει στην Α.Α.Δ.Ε. την σύνοψη
 3. Παραστατικά που εκδίδονται με τη χρήση Φ.Η.Μ. και ο Φ.Η.Μ. δεν αποστέλλει στην Α.Α.Δ.Ε. την σύνοψη

Στην περίπτωση 1 η αποστολή των αποδείξεων λιανικής πρέπει να γίνει για κάθε απόδειξη ξεχωριστά, από το EBS ή μέσω παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Κατ’ εξαίρεση, τα στοιχεία λιανικής πώλησης που εκδίδονται, χωρίς χρήση ΦΗΜ, μέχρι την 31/12/2020 δύνανται να διαβιβάζονται συγκεντρωτικά ανά μήνα.

Στην περίπτωση 2 η αποστολή των αποδείξεων λιανικής δεν πρέπει να γίνει από το EBS αφού θα γίνει από τον ΦΗΜ βάσει των προδιαγραφών λειτουργίας του.

Στην περίπτωση 3 η αποστολή των αποδείξεων λιανικής γίνεται συγκεντρωτικά μια φορά συγκεντρωτικά για όλο το μήνα, από το EBS.

Με βάση τα παραπάνω υπάρχει η ανάγκη να παραμετροποιηθεί κατάλληλα η εφαρμογή ώστε να ενημερώνει την ΑΑΔΕ μόνο στις περιπτώσεις 1 και 3 και μάλιστα συγκεντρωτικά ή αναλυτικά ανά απόδειξη. Για το σκοπό αυτό στην σειρά παρ/κού υπάρχει το πεδίο Συγκεντρωτική υποβολή στην Α.Α.Δ.Ε. το οποίο σε συνδυασμό με το πεδίο της Κατηγορίας παρ/κού Α.Α.Δ.Ε. μπορεί να δώσει το ζητούμενο αποτέλεσμα ως εξής:

- για αποδείξεις της περίπτωσης 1 συμπληρώστε το πεδίο "Κατηγορία παραστατικού Α.Α.Δ.Ε." και όχι το πεδίο «Συγκεντρωτική υποβολή στην Α.Α.Δ.Ε.» στην σειρά.

- για αποδείξεις της περίπτωσης 2 μην συμπληρώστε το πεδίο "Κατηγορία παραστατικού Α.Α.Δ.Ε." στον τύπο παραστατικού ούτε στην σειρά και φυσικά μην επιλέξετε το πεδίο «Συγκεντρωτική υποβολή στην Α.Α.Δ.Ε.»

- για αποδείξεις της περίπτωσης 3 συμπληρώστε το πεδίο "Κατηγορία παραστατικού Α.Α.Δ.Ε." στον τύπο παραστατικού ή στην σειρά και επιλέξετε το πεδίο «Συγκεντρωτική υποβολή στην Α.Α.Δ.Ε.».

Ειδικά για τις αποδείξεις έκδοσης μέχρι 31/12/2020 που η υποβολή τους πρέπει να γίνει συγκεντρωτικά, ακολουθήστε τις παραπάνω οδηγίες παραμετροποίησης και η εφαρμογή θα φροντίσει στην σωστή συγκεντρωτική τους υποβολή ανά μήνα όπου χρειάζεται.

Συγκέντρωση Δελτίων λιανικής

Η αποστολή συνόψεων συγκεντρωτικών δελτίων λιανικής (ΛΣΑ), σύμφωνα με τα όσα θα ισχύσουν από 1/1/2021, είναι κάτι που δεν πρέπει να πραγματοποιείται, τουλάχιστο στην περίπτωση 1 όπου η αποστολή πρέπει να γίνεται αναλυτικά ανά απόδειξη. Μπορείτε όμως μόνο για το 2020 ή αν πρόκειται για την περίπτωση 3, να αποστέλλετε τα συγκεντρωτικά δελτία λιανικής, επιλέγοντας βέβαια στην σειρά και το πεδίο Συγκεντρωτική υποβολή στην Α.Α.Δ.Ε. Πρέπει όμως να φροντίσετε να παραμετροποιήσετε κατάλληλα τις σειρές των υπόλοιπων αποδείξεων λιανικής ώστε να μην αποστέλλονται στην Α.Α.Δ.Ε.

Τακτοποιητικές εγγραφές

Στην κωδικοποίηση παραστατικών της Α.Α.Δ.Ε. προβλέπονται ειδικές κατηγορίες εγγραφών 17.1 έως; 17.6 για τις τακτοποιητικές εγγραφές, δηλαδή «παραστατικά» που δημιουργούν εγγραφές που προσδιορίζουν το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα των υπόχρεων Επιχειρήσεων. Εκτός από την περίπτωση της Μισθοδοσίας 17.1 που πρέπει να καταχωρείται μια εγγραφή ανά μήνα, οι υπόλοιπες εγγραφές που αφορούν αποσβέσεις και εγγραφές τακτοποίησης εσόδων και εξόδων, πρέπει να αποστέλλεται αποκλειστικά μία ανά χρήση.

Αποσβέσεις – 17.2

Δεν απαιτείται να γίνει κάποια αλλαγή στον τρόπο που υπολογίζονται και καταχωρούνται οι αποσβέσεις στην εφαρμογή. Πρέπει όμως να γίνεται αποστολή στην ΑΑΔΕ μόνο μια φορά ανά χρήση, από την λίστα παραστατικών λήπτη ή με κατάλληλη χρονοπρογραμματισμένη εργασία, με επιλογή όλων των παραστατικών αποσβέσεων (φορολογικών, πρόσθετων κλπ) και αντιλογισμού αποσβέσεων. Κατά την αποστολή θα αποσταλεί μια μόνο εγγραφή σύνοψης για όλα τα παρ/κά αποσβέσεων που επιλέχθηκαν.

Ειδικά για τα παραστατικά αντιλογισμού αποσβέσεων, που δημιουργούνται κατά την διαδικασία υπολογισμού αποσβέσεων, χρειάζεται στους σχετικούς τύπους παραστατικών, να επιλεγεί ο κωδικός 17.2C και όχι ο κωδικός 17.2 Εφόσον χρησιμοποιήσετε την διαδικασία αυτόματης ενημέρωσης των τύπων παραστατικών αυτό θα έχει γίνει για τους προϊοντικούς τύπους παραστατικών:

 • ΓΚΤ Ακύρωση Τακτικών Αποσβέσεων
 • ΓΚΕ Ακύρωση Πρόσθετων Αποσβέσεων
 • ΓΚΑ Ακύρωση Αποσβέσεων Αδράνειας
 • ΓΚΧ Ακύρωση Αποσβέσεων Επιχορηγήσεων

Τακτοποιητικές εσόδων και εξόδων– 17.3 έως 17.6

Ένα αναμονή περισσότερων διευκρινίσεων σχετικά με τον ρόλο των συγκεκριμένων εγγραφών, δεν έχουμε ακόμα εντάξει κάποιους προϊοντικούς τύπους παραστατικών σε αυτή την κατηγορία. Διακρίνεται όμως ότι η ανάγκη εδώ είναι η καταχώρηση μιας μόνο εγγραφής ανά περίπτωση, αλλά με χρήση πολλών διαφορετικών χαρακτηρισμών, ώστε να διαμορφωθεί το φορολογικό αποτέλεσμα της επιχείρησης.

Μεταβολές παραστατικών

Υποστήριξη μεταβολών – myData

Στην υπηρεσία MyData έχει γίνει πρόβλεψη για την υποστήριξη update παραστατικών που έχουν ενημερώσει την υπηρεσία. Έτσι κατά περίπτωση μπορεί να επιτρέπεται η

 • Ενημέρωση ενός παραστατικού που έχει αποσταλεί
 • Ακύρωση παραστατικού
 • Έκδοση πιστωτικού παραστατικού έναντι κάποιου κανονικού παραστατικού

Το ποια από τις παραπάνω ενέργειες επιτρέπεται να εκτελεστούν εξαρτάται από το αν

 • Το παραστατικό αφορά ή όχι κάποιον λήπτη της υπηρεσίας
 • Αν ο λήπτης το έχει «επεξεργαστεί»
 • Αν δεν μεταβάλλεται κάποιο από τα στοιχεία ταυτοποίησης του

Υποστήριξη μεταβολών – EBS

Αν ένα αποθηκευμένο παραστατικό που ενημερώνει την υπηρεσία υποστεί κάποια μεταβολή τότε η εφαρμογή αναλαμβάνει να αξιολογήσει αν αυτή η μεταβολή επιτρέπεται με βάση τα όσα ορίζει και η Α.Α.Δ.Ε.. Συγκεκριμένα υπάρχουν οι παρακάτω περιπτώσεις:

 1. Το παραστατικό δεν έχει αποσταλεί ακόμα στην Α.Α.Δ.Ε. Η εφαρμογή επιτρέπει την χωρίς όρους μεταβολή του.
 2. Το παραστατικό έχει αποσταλεί μεν στην Α.Α.Δ.Ε, αλλά οι αλλαγές που έγιναν δεν επηρεάζουν τις πληροφορίες της σύνοψης. Επιτρέπεται η μεταβολή του παραστατικού
 3. Το παραστατικό έχει αποσταλεί στην Α.Α.Δ.Ε. και οι αλλαγές που έγιναν επηρεάζουν τις πληροφορίες της σύνοψης. Επιχειρείται αποστολή της νέας σύνοψης που από την Α.Α.Δ.Ε. θα αναγνωριστεί ως update ήδη απεσταλμένης σύνοψης. Αν η ενημέρωση της Α.Α.Δ.Ε. αποτύχει τότε δεν επιτρέπεται η μεταβολή του.

Ακύρωση παραστατικών

Οι ακυρώσεις παραστατικών γενικά επιτρέπονται από την εφαρμογή. Η ακύρωση για παραστατικά που έχουν αποσταλεί στην Α.Α.Δ.Ε. γίνεται μέσω της ενέργειας ακύρωσης παραστατικών και φροντίζει για την ενημέρωση της Α.Α.Δ.Ε. με τις πληροφορίες του παραστατικού που ακυρώνεται.

Αν αποτύχει λόγω σφάλματος της Α.Α.Δ.Ε. η της σύνοψης τότε σταματά και η ακύρωση του παραστατικού στο EBS. Σε αυτή την περίπτωση και εφόσον το σφάλμα δεν αφορά επιχειρησιακό έλεγχο της Α.Α.Δ.Ε., μπορείτε να δοκιμάσετε ξανά την ακύρωση. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να προχωρήσετε στην έκδοση πιστωτικού.

Διαγραφές παραστατικών

Δεν επιτρέπεται η διαγραφή παραστατικών που έχουν αποσταλεί στην Α.Α.ΔΕ. Χρησιμοποιήστε την ακύρωση ή την έκδοση πιστωτικού.


PDF Version