WMS-INT01-5.0.6.0

Από

Entersoft Business Suite® | Entersoft CRM® | Entersoft WMS®

Συνοπτική περιγραφή περιεχομένων έκδοσης

Δείτε μια συνοπτική περιγραφή των κύριων επεκτάσεων της έκδοσης. Στη συνέχεια, αναλύεται κατά κατηγορία ο πλήρης κατάλογος των νέων λειτουργιών & βελτιώσεων με οδηγίες χρήσης & παραδείγματα όπου χρειάζεται.

Entersoft WMS Back Office

 • Αλλαγή default mode λειτουργίας στον αλγόριθμο εύρεσης θέσεων προορισμού
 • Νέα εκτύπωση λίστας αιτημάτων ομαδοποιημένης συλλογής (group picking)
 • Επέκταση στη διαδικασία ενεργοποίησης Εντολών Παραγωγής με νέα δυνατότητα ορισμού θέσης προορισμού στα παραγόμενα αιτήματα παραγωγής
 • Χρονοπρογραμματισμός διαδικασίας διαγραφής μηδενικών υπολοίπων
 • Νέα δυνατότητα διαχείρισης ποσότητας περιέκτη στα αιτήματα ανατροφοδοσίας 2ου βήματος στο πλαίσιο των αποστολών
 • Δυνατότητα customization στο order by του query εύρεσης θέσεων του αλγόριθμου προσδιορισμού θέσεων προορισμού μέσω script.
 • Επεκτάσεις στο κύκλωμα επιστροφών: Δυνατότητα τμηματικής παραλαβής από επιστροφές, επεκτάσεις/βελτιώσεις στις όψεις αναμενόμενων και παρακολούθηση επιστροφών καθώς και στον αυτοματισμό ενεργοποίησης.
 • Module Παρακολούθησης Αποθεμάτων Παραγωγικής Διαδικασίας: δυνατότητα εξαίρεσης ζωνών θέσεων από τη διαδικασία αυτόματων αναλώσεων.
 • Επέκταση στα δικαιώματα χρηστών ανά τύπο ενέργειας/αιτήματος για το διαχωρισμό back office και mobile χρηστών.
 • Αιτήματα cross – docking στο στάδιο εξυπηρέτησης 151 – cross docking – υπολογισμός υπολειπόμενης ποσότητας αθροιστικά με το στάδιο εξυπηρέτησης 155 – συλλογή (μόνο για παραστατικά Εντολών Αποστολής).
 • Επέκταση στη δημιουργία περιέκτη προορισμού μέσω της δήλωσης Τύπος περιέκτη προορισμού στη διαδικασία Δημιουργία Δρομολογίου.
 • Νέος εποπτικός κύβος Πλήθος Ενεργειών ανά Ώρα στο μενού «Εποπτική Εικόνα».
 • Περιθώριο λάθους μετατροπών σε νέα Μονάδα Μέτρησης – αλλαγή από default τιμή 1 σε default τιμή 0.
 • Στο μενού της παραμετροποίησης στο προϊόν WMS προστέθηκε η επιλογή «Προφίλ συνδυασμού διαστάσεων» αντίστοιχα με αυτή του Entersoft ERP.

Entersoft WMS Mobile

 • Επέκταση στις κλήσεις αυτοματισμών ώστε να λαμβάνουν υπόψη και τις παραμέτρους των σχετικών όψεων.
 • Επέκταση στην αλλαγή θέση προορισμού ανατροφοδοσίας δεύτερου βήματος ώστε να ενημερώνει με την νέα θέση τα σχετικά αιτήματα συλλογής/ανάλωσης.
 • Δυνατότητα ενδοδιακίνησης δεσμευμένου υπολοίπου.
 • Επεκτάσεις στο Workflow ταξινόμησης: ασύγχρονη εκτέλεση με νέα παράμετρο στο Config και δυνατότητα εκτύπωσης.
 • Επέκταση στα ορίσματα της κλήσης των παραμέτρων εκτύπωσης από το ESRF.
 • Επέκταση / βελτίωση στην ενδοδιακίνηση ad hoc αιτημάτων.

Entersoft WMS Touch applications

 • Δυνατότητα δήλωσης παλέτας κατά το κλείσιμο κιβωτίου στο Packing station.
 • Επέκταση στη διαχείριση πλεονάσματος συλλογής στο Packing station με δυνατότητα script εντοπισμού θέσης αφετηρίας συλλογής βάσει ενεργειών συλλογής.

Entersoft Business Suite διασύνδεση με ζυγιστικές μηχανές

 • Υλοποιήθηκε δυνατότητα διασύνδεσης με ζυγιστικές μηχανές και συγκεκριμένα με την ζυγιστική μηχανή μάρκας Dini Argeo. Παρατίθενται αναλυτικά η απαιτούμενη παραμετροποίηση και λειτουργικότητα.

Περιεχόμενα

WMS Back Office επεκτάσεις

Αλλαγή default mode λειτουργίας στον αλγόριθμο προσδιορισμού θέσεων προορισμού

Υπενθυμίζεται ότι η εφαρμογή παρέχει δύο mode λειτουργίας στον αλγόριθμο προσδιορισμού θέσεων προορισμού μέσω της κάτωθι παραμέτρου στο αρχείο WMS.xml με τιμές «1» και «2»:

https://www.iconexperience.com/_img/o_collection_png/blue_dark_grey/24x24/plain/equalizer.png GetWellKnownStorageLocationProposalMode
ESConfig\WMS.xml

Η default τιμή άλλαξε από «1» σε «2». Οι διαφορές μεταξύ των δύο modes αφορούν κατά κύριο λόγο στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η εύρεση των υποψήφιων θέσεων προς απόθεση/ανατροφοδοσία. Μετά από σειρά δοκιμών σε πραγματικά περιβάλλοντα του mode λειτουργίας «2» διαπιστώθηκε ότι ο αλγόριθμος λειτουργεί αποδοτικότερα και ταχύτερα σε σχέση με το mode «1» χωρίς να επηρεάζεται το παραγόμενο αποτέλεσμα.

Το μόνο σημείο που πρέπει απαραιτήτως να επισημανθεί ως προς την συμβατότητα είναι η περίπτωση που στον αλγόριθμο έχει οριστεί να γίνεται η επιλογή θέσεων με βάση το κριτήριο «Κωδικός Ζώνης».

Στις περιπτώσεις αυτές, στο mode «1» που ήταν έως τώρα η default λειτουργία, στην συνθήκη όπου δεν επέστρεφε αποτέλεσμα κανένας από τους κανόνες που έχουν οριστεί στον αλγόριθμο, η εφαρμογή εφάρμοζε ως fallback σενάριο το «Πρώτη διαθέσιμη θέση» με αποτέλεσμα πάντα να προσδιορίζεται η πρώτη θέση που ικανοποιεί το κριτήριο του κωδικού ζώνης. Στο mode «2» ο κανόνας «Πρώτη διαθέσιμη θέση» δεν εφαρμόζεται αυτόματα ως fallback – θα πρέπει να δηλωθεί στο τέλος του αλγορίθμου.

WMS-INT01-5.0.6.0-image2.png

Νέα όψη εκτύπωσης λίστας συλλογής για το group picking

Η υπάρχουσα όψη «Εκτύπωση λίστας συλλογής» που είναι και παραμένει διαθέσιμη στο μενού (Μενού > Αποστολές > Εκτυπώσεις > Εκτύπωση λίστας συλλογής), στην περίπτωση ομαδοποιημένης συλλογής (group picking) πολλαπλασιάζει τις εγγραφές.

Για τον λόγο αυτό, υλοποιήθηκε νέα όψη, διαθέσιμη στο Μενού > Αποστολές > Εκτυπώσεις > Εκτύπωση λίστας ομαδοποιημένης συλλογής η οποία διαχειρίζεται πλέον λίστες συλλογής με την επιλογή «ομαδοποίηση συλλογής». Η νέα όψη επιστρέφει εγγραφές αιτημάτων συλλογής τόσο «με ομαδοποίηση» όσο και «χωρίς ομαδοποίηση». Η υπάρχουσα όψη Εκτύπωση Λίστας Συλλογής παραμένει διαθέσιμη για λόγους συμβατότητας.

Στην περίπτωση που μία λίστα συλλογής αφορά group picking και το αίτημα είδους εκπληρώνει παραπάνω του ενός ΕΑΠ τότε οι πληροφορίες των σχετικών ΕΑΠ και των ποσοτήτων εκπλήρωσης εμφανίζονται στο επίπεδο της όψης. Ομοίως, εάν το αίτημα είδους της ομαδοποιημένης συλλογής αφορά διαφορετικές αποστολές, οι πληροφορίες των αποστολών (π.χ. δρομολόγιο) εμφανίζονται στο επίπεδο της όψης. Διαφορετικά, εάν η σχέση αιτήματος είδους και ΕΑΠ/Αποστολή είναι 1:1 τότε οι αντίστοιχες πληροφορίες εμφανίζονται στο πάνω επίπεδο της όψης.

WMS-INT01-5.0.6.0-image3.png

Οι αυτοματισμοί «Διαχείριση αιτημάτων συλλογής» και «Εκτύπωση αιτημάτων συλλογής» είναι διαθέσιμοι στη νέα όψη – εκκρεμεί προσαρμογή των crystal reports που καλούνται από τους αυτοματισμούς της εκτύπωσης στη νέα όψη, το οποίο προς το παρόν πρέπει να προσαρμοστεί σε customization επίπεδο.

Νέα δυνατότητα ορισμού θέσης προορισμού στη δημιουργία αιτημάτων παραγωγής

Στη διαδικασία Ενεργοποίηση στο WMS στο πλαίσιο των Εντολών Παραγωγής δόθηκε δυνατότητα ορισμού θέσης προορισμού για τα παραγόμενα αιτήματα παραγωγής.

WMS-INT01-5.0.6.0-image4.png

Η επέκταση καλύπτει την ανάγκη ορισμού θέσης προορισμού παραγωγής a priori χωρίς απαραίτητα την αντιστοίχιση μεταξύ ζώνης και φάσης. Ισχύει τόσο για τα αιτήματα παραγωγής μέσω του module Παρακολούθηση Αποθεμάτων Παραγωγικής Διαδικασίας (τύπου pPRD) όσο και για τα αιτήματα παραλαβής από παραγωγή (pPROD).

Εάν έχει ενεργοποιηθεί η Διαχείριση Ζώνης ανά Φάση και στον πίνακα αντιστοίχισης Ζώνης και Φάσης (Παραμετροποίηση > Διαχείριση Αποθηκών > Αντιστοίχιση ζωνών και φάσεων) έχει δηλωθεί η σχέση μεταξύ της φάσης της γραμμής του παραγόμενου με κωδικό ζώνης τύπου «παραγωγή» τότε υπερισχύει η θέση που προκύπτει από την αντιστοίχιση και όχι αυτή που δηλώνεται στον αυτοματισμό.

Χρονοπρογραμματισμός διαγραφής μηδενικών υπολοίπων

Στην έκδοση 5.0.4.0 ανακοινώθηκε η νέα δυνατότητα διαγραφής μηδενικών υπολοίπων μέσω της επιλογής στο μενού Ρυθμίσεις > Διαχείριση Συστήματος - ΒΔ > Διαγραφή μηδενικών υπολοίπων WMS. Στην παρούσα έκδοση δόθηκε η δυνατότητα χρονοπρογραμματισμού της συγκεκριμένης διαδικασίας μέσω της επιλογής στο μενού Ρυθμίσεις > Χρονοπρογραμματισμός > Διαγραφή μηδενικών υπολοίπων.

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας του χρονοπρογραμματισμού είναι διαθέσιμα στο Ιστορικό εκτέλεσης εργασιών.

WMS-INT01-5.0.6.0-image5.png

Διαχείριση ποσότητας περιέκτη στο 2ο βήμα ανατροφοδοσιών (αποστολές)

Στην παρούσα έκδοση δόθηκε η δυνατότητα διαχείρισης ποσότητας περιέκτη κατά το 2ο βήμα ανατροφοδοσιών στο πλαίσιο των αποστολών σε αντιστοιχία με την λειτουργικότητα που ισχύει στο πλαίσιο της παραγωγής. Η επέκταση εξυπηρετεί την ανάγκη μεταφοράς ολόκληρου του περιέκτη κατά την εκτέλεση του 2ου βήματος ανατροφοδοσίας από τη θέση buffer σε μία ή περισσότερες θέσεις προορισμού συλλογής. Το εάν η θέση προορισμού του 2ου βήματος είναι μία ή περισσότερες εξαρτάται από την παραμετροποίηση του αλγορίθμου ανατροφοδοσίας στο 2ο βήμα.

Η λειτουργικότητα ενεργοποιείται με την νέα παράμετρο στη διαδικασία Δημιουργία Δρομολογίου «Διαχ. ποσ. περιέκτη 2ου βήματος».

Ως αποτέλεσμα, τα αιτήματα ανατροφοδοσίας 2ου βήματος αφορούν όλη την ποσότητα του περιέκτη που «δεσμεύεται» από το 1ο βήμα, συμπεριλαμβάνοντας προφανώς και επιπλέον είδη στην περίπτωση μικτών περιεκτών. Υπενθυμίζεται ότι στην default συμπεριφορά τα αιτήματα ανατροφοδοσίας 2ου βήματος αφορούν μόνο το είδος και την ποσότητα της ζήτησης.

WMS-INT01-5.0.6.0-image6.png

Δυνατότητα customization στην σειρά ταξινόμησης εύρεσης θέσεων

Στην παρούσα έκδοση, διαθέσιμο και στο hotfix της 5.0.4.1, δόθηκε η δυνατότητα custom ορισμού της σειράς ταξινόμησης εύρεσης θέσεων στον αλγόριθμο προσδιορισμού θέσεων προορισμού.

Υπενθυμίζεται ότι το query εύρεσης υποψήφιων θέσεων εκτελείται από την εφαρμογή και η δυνατότητα διαμόρφωσης της σειράς ταξινόμησης των πεδίων δίνεται μέσω της κάτωθι παραμέτρου στο .\CSConfig\WMS.xml:

https://www.iconexperience.com/_img/o_collection_png/blue_dark_grey/24x24/plain/equalizer.png GetStorageLocationsByPriorityOrderType
WMS.xml

Όπου στην τιμή 1, η σειρά ταξινόμησης ορίζεται ως εξής:

 1. LocationZonePriority DESC – προτεραιότητα ζώνης θέσης
 2. ZonePriority DESC – γενική προτεραιότητα ζώνης
 3. HasHeight DESC – θέσεις όπου έχει δηλωθεί Ύψος
 4. Height ASC – ύψος θέσης
 5. Code – Κωδικός θέσης

Στην τιμή 2, η σειρά ταξινόμησης ορίζεται ως εξής:

 1. HasHeight DESC – θέσεις όπου έχει δηλωθεί Ύψος
 2. Height ASC – ύψος θέσης
 3. LocationZonePriority DESC – προτεραιότητα ζώνης θέσης
 4. ZonePriority DESC – γενική προτεραιότητα ζώνης
 5. Code – Κωδικός θέσης

Στην τιμή 3, η σειρά ταξινόμησης ορίζεται ως εξής:

 1. HasHeight DESC – θέσεις όπου έχει δηλωθεί Ύψος
 2. Height ASC – ύψος θέσης
 3. PhysicalRank DESC – παρακολούθηση φυσικών διαστάσεων στην θέση
 4. Volume ASC - όγκος
 5. LocationZonePriority DESC – προτεραιότητα ζώνης θέσης
 6. ZonePriority DESC – γενική προτεραιότητα ζώνης
 7. Code – Κωδικός θέσης

Στην παρούσα έκδοση δόθηκε η δυνατότητα ορισμού της τιμής 4 στην παράμετρο που σημαίνει ότι η ταξινόμηση πλέον πρέπει να οριστεί εξωτερικά μέσω της χρήσης του ESGOScript και του ESGOColumnsSeq.

Θα πρέπει απαραιτήτως να οριστεί ο κωδικός του ESGOScript που ορίζει τις συνθήκες για τις οποίες ισχύει η custom ταξινόμηση. Ο ορισμός του κωδικού του ESGOScript γίνεται στην κάτωθι παράμετρο στο .\CSConfig\WMS.xml αρχείο:

https://www.iconexperience.com/_img/o_collection_png/blue_dark_grey/24x24/plain/equalizer.png GetScriptCodeForOrderBy
WMS.xml

Τονίζεται ότι εάν οριστεί η τιμή 4 στην παράμετρο GetStorageLocationsByPriorityOrderType και δεν οριστεί στην αντίστοιχη παράμετρο ο κωδικός του Script, τότε υπάρχει έλεγχος και μήνυμα εξαίρεσης από την εφαρμογή.

Επιπλέον, προστέθηκαν οι κάτωθι κολώνες στο query εύρεσης θέσεων προς εκμετάλλευση από την custom ταξινόμηση:

 • SectorPriority – προτεραιότητα τομέα
 • AislePriority – προτεραιότητα διαδρόμου
 • AisleSideType – τύπος διαδρόμου
 • LocColumn - στήλη
 • LocLevel - επίπεδο
 • LocSubColumn – υπό-στήλη
 • LocDepth – υπό-επίπεδο
WMS-INT01-5.0.6.0-image7.png Παραμετροποίηση
 1. Δημιουργία νέου Script στο Παραμετροποίηση > Παράμετροι οργάνωσης > Scripts με τις εξής παραμέτρους:

  1. Οντότητα: τίποτα

  2. Τύπος ορισμού: function

  3. Τύπος script: VB.NET

Στο script πρέπει να οριστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες θα εκτελείται συγκεκριμένη σειρά ταξινόμησης θέσεων όπως αυτό ορίζεται στη Σειρά Αξιοποίησης Πεδίων (ESGOColumnsSeq). Μπορεί να δημιουργηθούν περισσότερα του ενός σενάρια ταξινόμησης τα οποία να εκτελούνται βάσει κριτηρίων που αφορούν π.χ. το είδος.

Παράδειγμα script:

WMS-INT01-5.0.6.0-image8.png

 1. Ορισμός του Script code στην παράμετρο «GetScriptCodeForOrderBy» του WMS.xml και ανάθεση της τιμής 4 στην παράμετρο του WMS.xml «GetStorageLocationsByPriorityOrderType»:

  <add key="GetStorageLocationsByPriorityOrderType" value="4" />

  <add key="GetScriptCodeForOrderBy" value="LocationPriority" />

 2. Δημιουργία των σεναρίων ταξινόμησης με την χρήση του Παραμετροποίηση > Παράμετροι οργάνωσης > Σειρά αξιοποίησης πεδίων. Τονίζεται ότι θα πρέπει να συμπεριληφθούν όσα από τα διαθέσιμα πεδία του query εύρεσης θέσεων με την σειρά που επιθυμείται.

  Ο Τύπος πρέπει να καθοριστεί στην τιμή Order By, ενώ δεν απαιτείται όνομα πίνακα.

  Το όνομα της κολώνας θα πρέπει να είναι ίδιο με αυτό που χρησιμοποιείται στο query εύρεσης θέσεων (βλ. παραπάνω).

  WMS-INT01-5.0.6.0-image9.png

Επεκτάσεις στο κύκλωμα Παραλαβών από Επιστροφές

Στο κύκλωμα επιστροφών (παραλαβή από επιστροφή) έγιναν επεκτάσεις που αφορούν στην εμφάνιση λειτουργιών και πληροφοριών που έλειπαν στις όψεις αναμενόμενων επιστροφών και παρακολούθησης καθώς και στη διαδικασία ενεργοποίησης. Επίσης, δόθηκε πλέον δυνατότητα εκτέλεσης της ενημέρωσης επιστροφών στο ERP μέσω της τμηματικής διαδικασίας.

Επεκτάσεις σε όψεις, διαδικασία ενεργοποίησης και φόρμες παραστατικών

 • Στην όψη Αναμενόμενες Επιστροφές (Μενού > Επιστροφές > Αναμενόμενες επιστροφές), στην περίπτωση παραστατικών διακίνησης από Α.Χ. τρίτων (βλ. τύπος παραστατικού «ΕΠΤ») εμφανίστηκε στο πεδίο «Προέλευση» ο κωδικός του συναλλασσόμενου – έως τώρα το πεδίο αυτό ήταν κενό στην περίπτωση παραστατικών προς Α.Χ. τρίτων.
 • Αντίστοιχη επέκταση έγινε και στην όψη Παρακολούθηση Επιστροφών (Μενού > Επιστροφές > Παρακολούθηση επιστροφών).
 • Στη διαδικασία Ενεργοποίηση διαχείρισης στο WMS έγιναν ορατές οι εξής παράμετροι:
  • Ομαδοποίηση ανά Πελάτη
  • Ομαδοποίηση ανά Ημερομηνία παραλαβής
  • Ομαδοποίηση ανά Μεταφορέα
  • Ομαδοποίηση ανά Τρόπο Μεταφοράς

Οι παράμετροι αυτές ήταν πάντα διαθέσιμες, αλλά όχι ορατές. Η default συμπεριφορά είναι false, δηλαδή οι αναμενόμενες επιστροφές by default δεν ομαδοποιούνται βάσει αυτών των κριτηρίων. Εάν και εφόσον επιλεχθεί ομαδοποίηση έστω και με ένα από τα διαθέσιμα κριτήρια, τότε παράγεται ένα Work Package Επιστροφών και ένα Request επιστροφών για τα εμπλεκόμενα παραστατικά που ικανοποιούν τα κριτήρια ομαδοποίησης.

WMS-INT01-5.0.6.0-image10.png

 • Επιπλέον προστέθηκε νέα παράμετρος ορισμού Θέσης προορισμού με δυνατότητα αναζήτησης σε θέσεις τύπου ζώνης «9 – Επιστροφή». Εφόσον επιλεχθεί θέση, αυτή ενημερώνεται ως θέση προορισμού στα παραγόμενα αιτήματα επιστροφών.
 • Στην φόρμα του παραστατικού τύπου ΠΣΠ εμφανίστηκαν default οι Ενέργειες επί της οντότητας ώστε να μπορεί να εκτελεστεί η Ανάκληση Παραλαβής.

Δυνατότητα τμηματικής ενημέρωσης επιστροφών στο ERP

Στο Μενού > Επιστροφές > Ενέργειες προς ενημέρωση ERP > Επιστροφές στο ERP υπάρχει πλέον διαθέσιμη η δυνατότητα τμηματικής ενημέρωσης των επιστροφών στο ERP.

WMS-INT01-5.0.6.0-image11.png

Η όψη και ο αυτοματισμός της τμηματικής ενημέρωσης προϋπήρχαν, καθώς πάνω σε αυτή βασίζεται η ενημέρωση μέσω της ολοκλήρωσης των παραστατικών εντολών επιστροφής. Η επέκταση αφορά στο ότι η διαδικασία πλέον έγινε διαθέσιμη στο μενού, ώστε να μπορεί να εκτελείται on demand, ενώ επίσης επεκτάθηκε και το BR ολοκλήρωσης ώστε να λαμβάνει υπόψη και να ακυρώνει/διαγράφει παραστατικά που προκύπτουν από την τμηματική διαδικασία.

Συγκεκριμένα, η τμηματική διαδικασία, κατά τα γνωστά, παράγει παραστατικά σε Κατάσταση Επεξεργασίας «2 – Υπό διαχείριση» ώστε να μην μπορούν να διαγραφούν/τροποποιηθούν από χρήστη. Απαιτείται επίσης η κάτωθι παραμετροποίηση – κοινή για όλες τις διαδικασίες τμηματικής ενημέρωσης:

 • Να οριστεί Αντιστοίχιση Τύπων Ενεργειών – Τύπων Παραστατικών στον Αποθέτη
 • Να οριστεί ο Κανόνας Μετάβασης Προέλευσης στον παραγόμενο τύπο παραστατικού
 • Ο τύπος ενέργειας RTRN – παραλαβή θα πρέπει να αποκτήσει την ιδιότητα PARTIAL_UPDATE

H τμηματική ενημέρωση τρέχει by default για όλες τις εγγραφές της όψης.

Η διαδικασία της ολοκλήρωσης για παραστατικά εμπορικών συναλλαγών (προτεινόμενος κανόνας μετάβασης: 418. ΠΣΠ=>ΔΕΠ), ενεργοποιεί το Business Rule «(WMS) - ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ - Εισαγωγή του Δελτίου ποσοτικής παραλαβής κατά την ολοκλήρωση από ενέργειες επιστροφών» στην οντότητα του Παραστατικού Εμπορικών Συναλλαγών, και στην περίπτωση που:

 • Έχει προηγηθεί τμηματική ενημέρωση και το παραγόμενο παραστατικό είναι ένα τότε διαγράφονται οι γραμμές του και δημιουργούνται νέες γραμμές, ενώ η Κατάσταση Επεξεργασίας του παραγόμενου παραστατικού είναι «3 – ολοκληρωμένο».
 • Έχει προηγηθεί τμηματική ενημέρωση και έχει παράγει παραπάνω από ένα παραστατικά, τότε τα ακυρώνει και δημιουργεί νέο παραστατικό και γραμμές με Κατάσταση Επεξεργασία «3 – ολοκληρωμένο».
 • Δεν έχει προηγηθεί τμηματική ενημέρωση, τότε δημιουργεί νέο παραστατικό και γραμμές με Κατάσταση Επεξεργασία 3 – ολοκληρωμένο.

Η διαδικασία της ολοκλήρωσης για παραστατικά διακινήσεων (προτεινόμενος κανόνας μετάβασης: 445. ΠΣΥ=>ΔΝΓ και 439.ΕΠΤ=>ΠΧΤ για επιστροφές από Χώρο Τρίτων), ενεργοποιεί το Business Rule «(WMS) - ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ - Εισαγωγή του Δελτίου ποσοτικής παραλαβής κατά την ολοκλήρωση από ενέργειες επιστροφών» στην οντότητα του Παραστατικού Διακινήσεων, και εκτελείται μόνο στην περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί τμηματική ενημέρωση. Η συγκεκριμένη συμπεριφορά είναι αντίστοιχη με αυτή που έχει υλοποιηθεί στις Παραλαβές.

Δυνατότητα εξαίρεσης ζωνών θέσεων από τη διαδικασία αυτόματων αναλώσεων

Ζητήθηκε η δυνατότητα εξαίρεσης θέσεων από τη διαδικασία της αυτόματης ανάλωσης στο module της Παρακολούθησης αποθεμάτων παραγωγικής διαδικασίας. Υπενθυμίζεται ότι η αυτόματη ανάλωση ενεργοποιείται σε επίπεδο application – RF & Kiosk - για συγκεκριμένους τύπους ειδών (π.χ. ημιέτοιμο, προϊόν, κ.ο.κ).

Οι θέσεις που πρέπει να εξαιρεθούν από την αυτόματη ανάλωση θα πρέπει να έχουν κωδικό ζώνης αυτόν που δηλώνεται στην νέα παράμετρο εταιρείας:

https://www.iconexperience.com/_img/o_collection_png/blue_dark_grey/24x24/plain/equalizer.png WMS_EXCLUDED_ZONES_FROM_AUTOMATIC_CONSUMPTION
WMS Παράμετρος Εταιρείας

Για παράδειγμα, μπορεί να οριστεί ως κωδικός ζώνης εξαίρεσης ο «00» που ανήκει στον τύπο ζώνης 0 – άλλο, ώστε μία θέση που είναι θέση ανάλωσης με τύπο ζώνης 12 – ανάλωση, να εξαιρείται από την αυτόματη ανάλωση εάν αποκτήσει και τον κωδικό ζώνης 00.

Η λειτουργικότητα είναι διαθέσιμη στα hotfix των 5.0.4.0, 5.0.4.1 & 4.10.26.1.

Διαχωρισμός στον ορισμό δικαιωμάτων ανά τύπο ενέργειας/αιτήματος για RF και BO

Ζητήθηκε η δυνατότητα απαγόρευσης χρήσης των back office use cases φόρτωσης ώστε να γίνεται μόνο φυσικά η φόρτωση μέσα από τα αντίστοιχα workflows του ESRF και να διασφαλίζεται με αυτόν τον τρόπο η αποφυγή λαθών.

Αυτή η απαίτηση οδήγησε στο διαχωρισμό των δικαιωμάτων χρηστών σε επίπεδο τύπου ενέργειας/αιτήματος για RF και BO. Συγκεκριμένα, επεκτάθηκε το σχήμα με μία νέα κολώνα – δικαιώματα λειτουργιών RF - οπότε αυτόματα η υπάρχουσα κολώνα Δικαιώματα λειτουργιών αφορά πλέον μόνο το back office. Εάν έχουν οριστεί ήδη δικαιώματα, τότε κατά την αναβάθμιση τα δικαιώματα «κληρονομούνται» και στην στήλη RF.

WMS-INT01-5.0.6.0-image12.png

Ο τρόπος με τον οποίο διαχωρίζονται οι ενέργειες που προέρχονται από το RF από αυτές του back office είναι μέσω του fDeviceGID, δηλαδή της «συσκευής», η οποία συμπληρώνεται στο header της Ενέργειας όταν αυτή εκτελείται από μία φυσικό μηχάνημα (βλ. PDA). Υπενθυμίζεται ότι το RF emulator δεν συμπληρώνει την συσκευή, διότι δεν υπάρχει φυσικό μηχάνημα, οπότε η ενέργεια υπόκειται στα αντίστοιχα δικαιώματα που αφορούν το back office.

Τέλος, το μήνυμα που προκύπτει από τον έλεγχο δικαιωμάτων είναι το: «Ο χρήστης δεν έχει το δικαίωμα να εισάγει/τροποποιήσει/διαγράψει νέα ενέργεια», ανάλογα με το τι έχει οριστεί ως επιτρεπόμενο δικαίωμα.

WMS-INT01-5.0.6.0-image13.png

Διαχείριση υπολειπόμενης ποσότητας στο στάδιο του Cross – docking

Στην παρούσα έκδοση έγινε μία επέκταση που αφορά κυρίως σε διόρθωση της προϊοντικής συμπεριφοράς όταν στον τύπο αιτήματος cross - docking (και κατά συνέπεια και στον τύπο ενέργειας) έχει δηλωθεί ως στάδιο εξυπηρέτησης το default, δηλαδή το 151-Cross docking.

Συγκεκριμένα, η ανοιχτή ποσότητα της γραμμής του παραστατικού στην φάση του 151-cross-docking πλέον αθροίζεται στην ανοιχτή ποσότητα στην φάση του 155- συλλογή. Ως ανοιχτή ποσότητα γραμμής στο πλαίσιο της δημιουργίας αιτημάτων ορίζεται:

Ανοιχτή ποσότητα γραμμής = ποσότητα γραμμής – αιτηθείσα

Με βάση τις εκπληρώσεις αιτήματος/παραστατικού.

Ο ανωτέρω υπολογισμός γίνεται ανά στάδιο εξυπηρέτησης – φάση κατά τη δημιουργία αιτημάτων μέσω της διαδικασίας Ενεργοποίηση διαχείρισης στο WMS και αφορά σε όλα τα αιτήματα. Η συγκεκριμένη επέκταση εξαιρεί από αυτόν τον υπολογισμό την φάση του cross-docking η οποία, στο πλαίσιο των αποστολών, νοείται ως «ενιαία» φάση με αυτή της συλλογής.

Η επέκταση αυτή ήταν αναγκαία ώστε να μπορεί να παρακολουθηθεί διακριτά η φάση της συλλογής και του cross-docking ανά γραμμή ΕΑΠ, αλλά ταυτόχρονα να μπορεί να υπολογιστεί αθροιστικά η ανοιχτή ποσότητα της γραμμής και να μη δημιουργείται αίτημα cross-docking για όλη την ποσότητα της γραμμής παρόλο που μέρος της ποσότητάς της μπορεί να έχει ήδη ικανοποιηθεί από αίτημα συλλογής.

WMS-INT01-5.0.6.0-image14.png

Η επέκταση αυτή είναι πολύ σημαντική καθώς υπήρχε αδυναμία κάλυψης της απαίτησης εάν ο τύπος αιτήματος του cross docking δεν άλλαζε από το default 151 στάδιο σε 155. Η επέκταση είναι διαθέσιμη στο hotfix της 5.0.4.1, ενώ επίσης συμπεριλαμβάνονται και διορθώσεις που αφορούν στην εκτέλεση του cross-docking από το RF οι οποίες βασίζονταν λανθασμένα στην παραδοχή ότι το στάδιο εξυπηρέτησης του cross-docking είναι η συλλογή.

Τέλος, τονίζεται ότι η επέκταση καλύπτει όλα τα use cases δημιουργίας cross-docking αιτημάτων, δηλαδή και μέσω της ενεργοποίησης παραλαβών και όχι μόνο αυτό του opportunistic cross-docking το οποίο εκτελείται μέσω της διαδικασίας δρομολόγησης.

Επέκταση στη δημιουργία περιέκτη προορισμού βάσει επιλογής τύπου περιέκτη

Στην παρούσα έκδοση, αλλά και στο hotfix της 5.0.4.1, δόθηκε η δυνατότητα δημιουργίας περιέκτη προορισμού στη διαδικασία Δημιουργία Δρομολογίου ανά ΕΑΠ.

Συγκεκριμένα, εάν στην παράμετρο «Τύπος Περιέκτη Προορισμού» στη Δημιουργία Δρομολογίου επιλεχθεί συγκεκριμένος τύπος, τότε η διαδικασία δημιουργεί έναν περιέκτη του δηλωθέντος τύπου και τον αναθέτει στα παραγόμενα αιτήματα για όλα τα ΕΑΠ που παράγονται βάσει των επιλεγμένων γραμμών της όψης δρομολόγησης.

WMS-INT01-5.0.6.0-image15.png

Ενεργοποιώντας την νέα παράμετρο του αυτοματισμού «Περιέκτης ανά ΕΑΠ», η διαδικασία πλέον δημιουργεί και αναθέτει αντίστοιχα έναν περιέκτη ανά ΕΑΠ. Υπόψη ότι ο περιέκτης ανατίθεται σε όλα τα παραγόμενα αιτήματα, π.χ. συλλογής και cross-docking, που αφορούν το ίδιο ΕΑΠ.

Ο περιέκτης που δημιουργείται και ανατίθεται μέσω της διαδικασίας αυτής λειτουργεί ως φίλτρο των ανοιχτών αιτημάτων συλλογής προς εκτέλεση από τα workflows του RF.

Νέος εποπτικός κύβος Πλήθος Ενεργειών ανά Ώρα

Στο Μενού > Εποπτική εικόνα > Πλήθος ενεργειών ανά ώρα δίνεται η δυνατότητα εποπτικής παρακολούθησης του πλήθους των ενεργειών, σε επίπεδο headers ενεργειών, ανά ώρα / ημερομηνία / μήνα / έτος και στάδιο εξυπηρέτησης.

Ο κύβος επιστρέφει το πλήθος των ενεργειών με βάση την ημερομηνία δημιουργίας (Creation Date) της ενέργειας, ενώ υπάρχει και γραφική απεικόνιση σε bars των επιλεγμένων εγγραφών.

WMS-INT01-5.0.6.0-image16.png

WMS-INT01-5.0.6.0-image17.png

Default τιμή στο περιθώριο λάθους μετατροπών των ΜΜ

Κατά τη δημιουργία μίας νέας Μονάδας Μέτρησης, η εφαρμογή από default έβαζε την τιμή 1 στο πεδίο Περιθώριο λάθους μετατροπών. Εφόσον αυτή η Μονάδα Μέτρησης οριστεί σε ένα είδος τότε αυτόματα κληρονομείται η default τιμή στο περιθώριο λάθους.

Λόγω του ότι το συγκεκριμένο πεδίο είναι σημαντικό ως προς τον έλεγχο αρνητικού υπολοίπου, είναι σημαντικό να οριστεί on demand η τιμή που πρέπει σε επίπεδο μονάδας μέτρησης είδους και η default συμπεριφορά να είναι 0 – δηλαδή να μην επιτρέπεται απόκλιση.

Στην παρούσα έκδοση άλλαξε η default τιμή στο περιθώριο λάθους μετατροπών από 1 σε 0 για να αποφευχθούν τα όποια λάθη.

WMS-INT01-5.0.6.0-image18.png

WMS Mobile επεκτάσεις

Επέκταση στις κλήσεις αυτοματισμών με παραμέτρους της σχετικής όψης

Στις υπάρχουσες κλήσεις αυτοματισμών από το ESRF ExecuteScrollercommand & ExecuteScrollerCommandAsync δόθηκε δυνατότητα χρήσης των παραμέτρων των σχετικών όψεων (ScrollerParams).

Παράδειγμα χρήσης σε customization επίπεδο είναι η κλήση του αυτοματισμού δημιουργίας δρομολογίου (…ScrollerCommands\ESWMShipments\WMSShipmentOrders\CreateShipmentDocuments_V3.xml) μετά την ακύρωση αιτήματος συλλογής στο workflow της Συλλογής. Σε αυτήν την περίπτωση χρειάζεται να κληθεί η σχετική όψη …Filters\ESWMShipments\WMSShipmentOrders με συγκεκριμένο παραστατικό ώστε να γίνει επαναδρομολόγηση για την ποσότητα που ακυρώνεται.

Σημειώνεται ότι επεκτάθηκε προϊοντικά η όψη ESFilters\ESWMShipments\WMSShipmentOrders με νέα παράμετρο DocumentGID.

Οι επεκτάσεις περιλαμβάνονται στο hotfix της έκδοσης 5.0.4.1.

Επέκταση στην αλλαγή θέσης προορισμού του 2ου βήματος ανατροφοδοσίας

Στην εκτέλεση ανατροφοδοσίας 2ου βήματος, εφόσον ενεργοποιηθεί η κάτωθι παράμετρος στο ESRF Config αρχείο:

https://www.iconexperience.com/_img/o_collection_png/blue_dark_grey/24x24/plain/equalizer.png REPL_SECONDSTEP_CONFIRM_TO_LOCATION
Ανατροφοδοσία

Δίνεται η δυνατότητα αλλαγής θέσης προορισμού (είτε συλλογής είτε αναλώσεων – ανάλογα με το πλαίσιο στο οποίο εκτελείται η ανατροφοδοσία).

Στην παρούσα έκδοση, το απόθεμα που είναι δεσμευμένο στην αρχική θέση προορισμού του αιτήματος ανατροφοδοσίας από αιτήματα συλλογής ή ανάλωσης πλέον μεταφέρεται στην νέα θέση προορισμού της ανατροφοδοσίας που δηλώνεται από τον χρήστη. Τα αιτήματα συλλογής/ανάλωσης προς ενημέρωση της νέας θέσης αφετηρίας εάν και εφόσον έχουν hint τον περιέκτη που ανατροφοδοτείται αποκτούν προτεραιότητα σε σχέση με αυτά που δεν έχουν.

Τονίζεται ότι ενημερώνονται μόνο τα αιτήματα συλλογής/ανάλωσης που έχουν δεσμεύσει από το μελλοντικό υπόλοιπο του περιέκτη που ανατροφοδοτείται – τα αιτήματα ανατροφοδοσίας 2ου βήματος δεν υφίστανται ενημέρωση, απλά εκτελείται η ενέργεια σε άλλη θέση από αυτή του αιτήματος.

Η λειτουργικότητα χρησιμοποιεί Google OR tools και είναι απαραίτητη η εγκατάσταση του:

https://aka.ms/vs/16/release/VC_redist.x64.exe

Στο μηχάνημα που τρέχει ο application server σε περίπτωση που δεν είναι εγκατεστημένο ήδη.

Απαιτείται επικαιροποίηση του .\CSRF\TwoStepReplenishment.xaml αρχείου.

Νέα δυνατότητα ενδοδιακίνησης δεσμευμένου υπολοίπου

Προστέθηκε νέα επιλογή στο ESRF Μενού 5. ΕΝΔΟΔΙΑΚΙΝΗΣΗ > 3. ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ όπου δίνεται η δυνατότητα ενδοδιακίνησης ολόκληρου περιέκτη ή υπο-συσκευασιών σε άλλη θέση προορισμού ακόμα και εάν μέρος ή το σύνολο του αποθέματος είναι δεσμευμένο. Αφορά μόνο δεσμεύσεις από αιτήματα συλλογής ή φόρτωσης, εφόσον αυτά διαχειρίζονται ποσότητα (δεσμεύουν). Εάν, για παράδειγμα, μετακινηθεί περιέκτης ή υπο-συσκευασίες που έχει δεσμευμένη ποσότητα από αιτήματα ανατροφοδοσίας, τότε θα προκύψει μήνυμα αρνητικού δεσμευμένου. Εάν μετακινηθεί περιέκτης ή υπο-συσκευασίες με πλήρως ελεύθερο υπόλοιπο τότε η μεταφορά θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

Ως αποτέλεσμα, το υπόλοιπο (μαζί με τον περιέκτη, εφόσον μετακινείται ολόκληρος) μεταφέρεται στη δηλωθείσα θέση προορισμού, ενώ τα αιτήματα συλλογής ή φόρτωσης που αφορούν το δεσμευμένο υπόλοιπο ενημερώνονται με την νέα θέση. Δεν υποστηρίζεται προς το παρόν μεταφορά περιεχομένου περιέκτη με δεσμευμένο υπόλοιπο.

https://www.iconexperience.com/_img/o_collection_png/blue_dark_grey/32x32/plain/information.png Σημείωση

Εάν το αίτημα είδους που αφορά η δέσμευση έχει εκτελεστεί μερικώς και υπάρχει ακόμα δεσμευμένο υπόλοιπο τότε δεν πραγματοποιείται ενημέρωση του σχετικού αιτήματος, οπότε στην μεταφορά του αποθέματος θα προκύψει και πάλι αρνητικό δεσμευμένο.

Η επιλογή στο μενού είναι διαθέσιμη μέσω της ενεργοποίησης της κάτωθι παραμέτρου στο ESRF Config αρχείο:

https://www.iconexperience.com/_img/o_collection_png/blue_dark_grey/24x24/plain/equalizer.png STOCK_TRANSFER_SHOW_RESERVED_STOCK
Ενδοδιακίνηση

https://www.iconexperience.com/_img/o_collection_png/blue_dark_grey/32x32/plain/edit.png Παράδειγμα

Έστω ότι το απόθεμα της παλέτας 252070110000027753 είναι ως εξής – η παλέτα βρίσκεται στην θέση S001:

WMS-INT01-5.0.6.0-image21.png

Για το ένα είδος της παλέτας FF16, υπάρχει δεσμευμένο υπόλοιπο για 4 τεμάχια από τα 5 τεμάχια της παλέτας.

Το σχετικό αίτημα συλλογής που έχει δεσμεύσει τα 4 τεμάχια είναι:

WMS-INT01-5.0.6.0-image22.png

Επιλέγουμε Ενδοδιακίνηση Δεσμευμένου Υπολοίπου για ολόκληρο τον περιέκτη 252070110000027753 από την θέση S001 στη θέση S002.

WMS-INT01-5.0.6.0-image23.png

Το αποτέλεσμα είναι αφενός η μεταφορά του συνόλου του αποθέματος στη θέση προορισμού και αφετέρου η ενημέρωση του ανοιχτού αιτήματος συλλογής στην νέα θέση:

WMS-INT01-5.0.6.0-image24.png

Επεκτάσεις στο Workflow Ταξινόμησης

Με την ενεργοποίηση της κάτωθι παραμέτρου στο ESRF Config αρχείο:

https://www.iconexperience.com/_img/o_collection_png/blue_dark_grey/24x24/plain/equalizer.png AsyncStaging
Common

Το workflow της ταξινόμησης εκτελείται ασύγχρονα, με αποτέλεσμα την βελτίωση στην ταχύτητα δημιουργίας των ενεργειών ταξινόμησης και των αιτημάτων φόρτωσης.

Λόγω του ότι τα transactions εκτελούνται ασύγχρονα, δεν εμφανίζονται στον χρήστη μηνύματα που προκύπτουν από domain ελέγχους, με αποτέλεσμα να μην είναι προφανές στον χρήστη του RF εάν έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία ή όχι η εκτέλεση της ενέργειας. Ο μόνος έλεγχος ο οποίος πραγματοποιείται, με σχετικό μήνυμα, είναι ο έλεγχος της ακεραιότητας του περιέκτη στην Αποστολή – όταν, δηλαδή, στην πολιτική ελέγχου διακίνησης του περιέκτη που γίνεται staging έχει οριστεί ο αντίστοιχος έλεγχος.

WMS-INT01-5.0.6.0-image25.png

WMS-INT01-5.0.6.0-image26.pngΓια να πραγματοποιηθεί επιτυχώς ο έλεγχος απαιτείται η συμπλήρωση του SSCC προορισμού «νωρίς» στο flow. Αν συμπληρωθεί, τότε δεν θα ζητηθεί η συμπλήρωσή του στο τέλος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αποφεύγονται επιπλέον enter από τον χρήστη στην περίπτωση που δεν επιθυμείται παλετοποίηση κατά το staging. Υπενθυμίζεται ότι ο περιέκτης προορισμού, εφόσον έχει υπόλοιπο, θα πρέπει να βρίσκεται σε θέση τύπου αποστολής, διαφορετικά προκύπτει μήνυμα ελέγχου.

Επιπλέον, εάν σκαναριστεί δύο φορές ο ίδιος περιέκτης τότε προκύπτει μήνυμα ελέγχου: «Ο περιέκτης είναι ταξινομημένος».

Τέλος, δόθηκε δυνατότητα κλήσης εκτύπωσης στο Worfklow ταξινόμησης.

Τα ανωτέρω είναι διαθέσιμα και στο hotfix της 5.0.4.1.

Απαιτείται επικαιροποίηση του .\CSRF\Staging.xaml αρχείου.

Επέκταση στις παραμέτρους κλήσης εκτύπωσης από το ESRF

Στην κλήση εκτυπώσεων μέσω του ESReport δόθηκε η δυνατότητα ορισμού της παραμέτρου Context που καθορίζει το πλαίσιο της εκτύπωσης. Οι παράμετροι εκτύπωσης από το ESRF είναι πλέον οι εξής:

ContainerGID,ContainerGIDColName,fStepCode,SSCC,ContainerClass,Context

Η επέκταση διορθώνει το πρόβλημα που υπήρχε στην κλήση των εκτυπώσεων περιεκτών παραλαβής, καθώς οι όψεις εκτυπώσεων παραλαβής είναι κοινές τόσο για τις επιστροφές όσο και για την παραγωγή, με μόνη διαφοροποίηση το Context (Πλαίσιο). Δίνοντας λοιπόν το κατάλληλο context φιλτράρονται οι σωστές ενέργειες.

Βελτιώσεις στην Ενδοδιακίνηση Ad hoc αιτημάτων

Στο ESRF Μενού 5. ΕΝΔΟΔΙΑΚΙΝΗΣΕΙΣ > 9. AD HOC ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ έγιναν επεκτάσεις ώστε να διαφοροποιηθούν τα αιτήματα που αφορούν σε Εντολές Ενδοδιακίνησης (επιλογή 1) και σε αυτά που αφορούν αιτήματα ad hoc βάσει αποθέματος.

WMS-INT01-5.0.6.0-image27.png

Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκε νέο public query, το .\ESWMMobile\ESWMGetStockMovementReqItemsAdhoc, το οποίο επιστρέφει αιτήματα ενδοδιακίνησης (με ή χωρίς δέσμευση) που δεν εκπληρώνουν Εντολή Ενδοδιακίνησης (ad hoc). Επίσης, λαμβάνονται υπόψη τόσο αιτήματα με request container (δηλαδή αφορούν μεταφορά όλου του περιέκτη ή μέρους του) καθώς και αιτήματα χωρίς request container.

Τέλος, επεκτάσεις έγιναν και στο StockTransferRequests.xaml αρχείο, το οποίο πρέπει να επικαιροποιηθεί.

WMS Touch Packing station επεκτάσεις

Νέα επιλογή «δήλωση παλέτας» στο κλείσιμο κιβωτίου

Δημιουργήθηκε νέο κουμπί στο packing station με όνομα «Κλείσιμο κιβωτίου με δήλωση παλέτας», το οποίο είναι διαθέσιμο στην προϊοντική φόρμα. Με την κλήση του command εμφανίζεται διάλογος δημιουργίας νέας παλέτας ή scan υπάρχουσας. Μόνο μία επιλογή είναι αποδεκτή γι' αυτό μετά την συμπλήρωση ενός πεδίου το άλλο πεδίο γίνεται disabled και ενεργοποιείται μόνο όταν το πεδίο έχει κενή τιμή. Στο άνοιγμα του διαλόγου είναι focused το πεδίο Υπάρχουσα παλέτα για γρήγορη εισαγωγή με scan SSCC. Και τα 2 πεδία υποστηρίζουν επιλογή με F3.

WMS-INT01-5.0.6.0-image28.png

Επιπλέον, δημιουργήθηκε νέα παράμετρος στο ESKioskParams αρχείο του Packing Station όπου μπορεί να δηλωθεί θέση προορισμού της παλέτας, διαφορετική από αυτή που ορίζεται στην φόρμα του action κιβωτιοποίησης.

https://www.iconexperience.com/_img/o_collection_png/blue_dark_grey/24x24/plain/equalizer.png PALLET_STORAGE_LOCATION_CODE
Packing station

https://www.iconexperience.com/_img/o_collection_png/blue_dark_grey/32x32/plain/information.png Σημείωση

Εάν χρησιμοποιηθεί διαφορετική θέση προορισμού για τα παλετοποιημένα κιβώτια σε σχέση με τα μη παλετοποιημένα κιβώτια, αυτή θα πρέπει να ανήκει στον ίδιο τύπο ζώνης με την θέση προορισμού που δηλώνεται στην φόρμα του Packing Station. Διαφορετικά, η εφαρμογή δεν θα παράγει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, εάν ως θέση προορισμού στην φόρμα έχει δηλωθεί θέση τύπου ζώνης κιβωτιοποίηση (άρα ΔΕΝ παράγονται αιτήματα φόρτωσης), τότε η θέση προορισμού της παλέτας δεν μπορεί να είναι τύπου ζώνης αποστολή, διότι ΔΕΝ θα παραχθούν αιτήματα φόρτωσης.

Ως αποτέλεσμα, η νέα ή υπάρχουσα παλέτα ενημερώνει το πεδίο “Σε παλέτα» ενώ η θέση προορισμού της παλέτας ενημερώνει το «Σε θέση» της ενέργειας κιβωτιοποίησης.

Σε περίπτωση που επιλεχθεί τύπος παλέτας άρα και δημιουργία νέας παλέτας, τότε εκτελείται ξανά η διαδικασία της εκτύπωσης με fContainerGID το GID της νέας παλέτας.

Σε περίπτωση που είναι ενεργοποιημένη η κάτωθι παράμετρος, αλλαγής τύπου κιβωτίου κατά το κλείσιμο (βλ. Κείμενο έκδοσης 5.0.4.1)

https://www.iconexperience.com/_img/o_collection_png/blue_dark_grey/24x24/plain/equalizer.png VALIDATE_PACKAGE_TYPE
Packing station

Τότε, ο διάλογος εμφανίζεται ως εξής:

WMS-INT01-5.0.6.0-image29.jpeg

Επέκταση στη διαχείριση πλεονάσματος συλλογής κατά την κιβωτιοποίηση

Στην παρούσα έκδοση, αλλά και στο hotfix της 5.0.4.1, υλοποιήθηκε επέκταση στο σενάριο διαχείρισης πλεονάσματος συλλογής κατά την κιβωτιοποίηση.

WMS-INT01-5.0.6.0-image30.png

Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκαν 5 νέες παράμετροι στο ESKioskParams.xml αρχείο του Packing station:

https://www.iconexperience.com/_img/o_collection_png/blue_dark_grey/24x24/plain/equalizer.png OVERFLOW_MODE_TYPE
Packing station

Η default τιμή 0 διατηρεί την ισχύουσα συμπεριφορά, δηλαδή δημιουργεί μία ενέργεια Προσθήκης Αποθέματος, σύμφωνα με το InternationalID της παραμέτρου OVERFLOW_STOCK_INSERT_INTERNATIONAL_ID στην θέση κιβωτιοποίησης και εκτυπώνει πληροφορίες για την διαχείριση του αποθέματος.

Στην τιμή 1:

Σε περίπτωση που έχει επιλεχθεί είδος που ανήκει σε αιτήματα κιβωτιοποίησης τότε εντοπίζεται η θέση συλλογής με βάση την ενέργεια συλλογής που έχει προηγηθεί.

Διαφορετικά, εκτελείται το script με κωδικό που έχει οριστεί στην παράμετρο:

https://www.iconexperience.com/_img/o_collection_png/blue_dark_grey/24x24/plain/equalizer.png OVERFLOW_SCRIPT_CODE
Packing station

Το script παίρνει ως ορίσματα τα εξής:

session, fItemGID, fItemMUGID, fColorCode, fSizeCode, fStockDim1Code, fStockDim2Code, fLotGID, Quantity, fStorageLocationGID

Όπου τα fItemGID, fItemMUGID, fColorCode, fSizeCode, fStockDim1Code, fStockDim2Code, fLotGID, Quantity είναι αυτά που έχουν συμπληρωθεί στον διάλογο που εμφανίζεται και fStorageLocationGID η θέση κιβωτιοποίησης.

Το script θα πρέπει να επιστρέφει ένα Dictionary από string σε object με τις πληροφορίες που χρειάζεται να συμπληρωθούν.

Θα πρέπει να περιέχει την θέση συλλογής με τα κλειδιά [fStorageLocationGID, fWarehouseGID, fSiteGID].

Επιπλέον, υποστηρίζεται η ανάθεση παρτίδας με το κλειδί fLotGID.

https://www.iconexperience.com/_img/o_collection_png/blue_dark_grey/32x32/plain/edit.png Παράδειγμα

Dim session As ESSession = args("session")

Dim fItemGID = args("fItemGID")

Dim fItemMUGID = args("fItemMUGID")

Dim Quantity = args("Quantity")

Dim fColorCode = args("fColorCode")

Dim fSizeCode = args("fSizeCode")

Dim fStockDim1Code = args("fStockDim1Code")

Dim fStockDim2Code = args("fStockDim2Code”)

Dim fLotGID = args("fLotGID”)

Dim packingStorageLocation = args("fStorageLocationGID")

‘ find info

Dim sqlBody As String = "" &

"SELECT TOP 1 ESWMItemMUCurrentBalances.fStorageLocationGID, " &

"ESWMItemMUCurrentBalances.fWarehouseGID, " &

"ESWMItemMUCurrentBalances.fSiteGID, " &

"ESWMItemMUCurrentBalances.fLotGID " &

"FROM ESWMItemMUCurrentBalances " &

"INNER JOIN ESWMStorageLocationZone " &

"ON ESWMStorageLocationZone.fStorageLocationGID = ESWMItemMUCurrentBalances.fStorageLocationGID " &

"INNER JOIN ESWMZZone " &

"ON ESWMStorageLocationZone.fZoneCode = ESWMZZone.Code " &

"LEFT JOIN ESMMLot " &

"ON ESMMLot.GID = ESWMItemMUCurrentBalances.fLotGID " &

"WHERE ESCOMPANYFILTER(ESWMItemMUCurrentBalances) " &

"AND ESWMZZone.ZoneType = @zoneType " &

"AND ESWMItemMUCurrentBalances.fItemGID = @fItemGID " &

"AND ESWMItemMUCurrentBalances.fItemMUGID = @fItemMUGID " &

"AND ESEQUAL(ESWMItemMUCurrentBalances.fColorCode,@fColorCode) " &

"AND ESEQUAL(ESWMItemMUCurrentBalances.fSizeCode,@fSizeCode) " &

"AND ESEQUAL(ESWMItemMUCurrentBalances.fStockDim1Code,@fStockDim1Code) " &

"AND ESEQUAL(ESWMItemMUCurrentBalances.fStockDim2Code,@fStockDim2Code) " &

"AND ESEQUAL(ESWMItemMUCurrentBalances.fLotGID,@fLotGID) " &

"AND ESWMItemMUCurrentBalances.fReservationReasonCode IS NULL " &

"AND ESWMItemMUCurrentBalances.fDispositionReasonCode IS NULL " &

"AND ESWMItemMUCurrentBalances.Quantity > 0 " &

"ORDER BY ESMMLot.Code ASC"

Dim sqlParams = ESResMngr.CreateCIHashTable()

sqlParams("zoneType") = 1 ' picking

sqlParams("fItemGID") = fItemGID

sqlParams("fItemMUGID") = fItemMUGID

sqlParams("fColorCode") = fColorCode

sqlParams("fSizeCode") = fSizeCode

sqlParams("fStockDim1Code") = fStockDim1Code

sqlParams("fStockDim2Code") = fStockDim2Code

sqlParams("fLotGID") = fLotGID

Dim ds As DataSet = session.FetchDS(sqlBody,Nothing,Nothing,sqlParams)

if ds is nothing OrElse ds.Tables is nothing OrElse ds.Tables(0).Rows.Count <> 1 Then return nothing

Dim result As new Dictionary(of String,Object)

For Each column As DataColumn In ds.Tables(0).Columns

result(column.ColumnName) = ds.Tables(0).Rows(0)(column.ColumnName)

Next

Return result

Στην συνέχεια, γίνεται έλεγχος του διαθέσιμου αποθέματος στην θέση συλλογής.

Αν το απόθεμα είναι επαρκές βάση της ποσότητας που έχει οριστεί, τότε εκτελείται ενέργεια ενδοδιακίνησης με InternationalID όπως έχει οριστεί στην παράμετρο:

https://www.iconexperience.com/_img/o_collection_png/blue_dark_grey/24x24/plain/equalizer.png OVERFLOW_ACTION_STOCK_MOVEMENT_INTERNATIONAL_ID
Packing station

Αν το απόθεμα επαρκεί μερικώς τότε εκτελείται ενέργεια ενδοδιακίνησης για το μέρος της ποσότητας και ενέργεια εισαγωγής αποθέματος για την υπόλοιπη ποσότητα.

Διαφορετικά, εκτελείται μόνο ενέργεια εισαγωγής αποθέματος για το σύνολο της ποσότητας.

Και οι 2 ενέργειες «μαρκάρονται» με βάση την αιτία δέσμευσης fToReservationReasonCode που ορίζεται στην παράμετρο:

https://www.iconexperience.com/_img/o_collection_png/blue_dark_grey/24x24/plain/equalizer.png RESERVATION_REASON_CODE
Packing station

Τέλος, για το σύνολο της ποσότητας δημιουργείται ένα νέο αίτημα ενδοδιακίνησης με InternationalID το:

https://www.iconexperience.com/_img/o_collection_png/blue_dark_grey/24x24/plain/equalizer.png OVERFLOW_REQUEST_STOCK_MOVEMENT_INTERNATIONAL_ID
Packing station

από την θέση κιβωτιοποίησης προς την θέση συλλογής.

Το αίτημα ενδοδιακίνησης για επιστροφή του πλεονάσματος στην θέση συλλογής γίνεται χωρίς αιτία δέσμευσης συμπληρωμένη για τον προορισμό, δλδ την θέση συλλογής. Έτσι το απόθεμα είναι «διαθέσιμο» για να δεσμευτεί πχ για δρομολόγηση λόγω του μελλοντικού.

EBS διασύνδεση με ζυγιστικές μηχανές

WMS-INT01-5.0.6.0-image31.jpegΣτην παρούσα έκδοση υποστηρίζεται η λειτουργικότητα διασύνδεσης του Entersoft Business Suite με ζυγιστικές μηχανές, λειτουργικότητα η οποία αφορά τρεις περιοχές επεκτάσεων:

 • Νέο software component (ESWeighingProxy) – οι οδηγίες στο συγκεκριμένο σημείο αφορούν εξειδικευμένα την ζυγιστική μηχανή μάρκας Dini Argeo.
 • Back office παραμετροποίηση
 • ESRF εκμετάλλευση στα Workflows παραλαβών και άμεσης συλλογής

ESWeighingProxy

Πρόκειται για ένα νέο software component που απαιτείται να εγκατασταθεί σε ένα directory στο windows μηχάνημα που είναι «συνδεδεμένη» η Dini Argeo, ενώ απαιτείται να είναι εγκατεστημένο το .NET 4.8.

Το συγκεκριμένο software component περιλαμβάνεται στην έκδοση και απαιτεί το απαραίτητο configuration για να γίνει η επικοινωνία με την σειριακή με χρήση της κατάλληλης υλοποίησης για την Dini Argeo.

Τα απαραίτητα αρχεία ρύθμισης (configuration files) της σειριακής είναι τα: ESScaleCommConfig.xml & ESScaleDevice.xml τα οποία βρίσκονται στον φάκελο .\ESRetail, ενώ στο ESNoSync καταγράφεται το logging επικοινωνίας με τον ζυγό.

Από την συγκεκριμένη περιοχή δικτύου πρέπει να αντιγραφούν τα αρχεία που είναι στο .\ESRetail και να προσαρμοστούν στην εγκατάσταση ανάλογα.

Το μόνο που απαιτεί σωστή ρύθμιση είναι το ESScaleCommConfig.xml που αφορά την σειριακή.

Αν το ESWeighingProxy.exe αντιγραφεί να τρέχει σε δικό του directory έξω από το directory της εφαρμογής απαιτεί να έχει μαζί τα εξής συγκεκριμένα DLLs:

a. ESResMngr.dll

b. ESSessionCtx.dll

c. ESScaleDevice.dll

d. ESSerialPorts.dll

Θα πρέπει η εκτέλεση του ESWeighingProxy να γίνει από elevated cmd prompt, όπου ένα παράδειγμα είναι το κάτωθι:

ESWeighingProxy /proxy 8082 /start

όπου το 8082 θα πρέπει να είναι ένα port που θα πρέπει να ρυθμιστεί ώστε να δέχεται κλήσεις, στην συγκεκριμένη περίπτωση από τον WMS App Server.

Μέσω ενός .bat αρχείου μπορεί να ρυθμιστεί αυτόματη εκκίνηση όταν γίνονται restart τα windows στο μηχάνημα που είναι η Dini Argeo.

Back office παραμετροποίηση

Στο μενού Παραμετροποίηση > Παράμετροι οργάνωσης > Ζυγιστικές δίνεται η δυνατότητα δήλωσης και επιθεώρησης των ζυγιστικών μηχανών.

WMS-INT01-5.0.6.0-image32.png

Η ζυγιστική είναι μία νέα master/detail οντότητα όπου στο detail αυτής μπορούν να οριστούν οι εν δυνάμει Ν πλατφόρμες που μπορεί να έχει μία ζυγιστική, ενώ οι απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να έχουν συμπληρωθεί σωστά είναι η IP (στο Proxy Host) του μηχανήματος που τρέχει το ESWeighingProxy και το port (στο Proxy Port) που αναμένει ο WMS App Server να του ζητήσει ζύγιση.

Στο detail, ανά πλατφόρμα πρέπει να συμπληρωθεί η Μονάδα Μέτρησης Βάρους στην οποία ζυγίζει η μηχανή ώστε να γίνουν οι απαραίτητες μετατροπές, όπως επίσης και το barcode της εκάστοτε πλατφόρμας ώστε μέσω RF να μπορεί να ζητηθεί η ζύγιση από συγκεκριμένη πλατφόρμα.

WMS-INT01-5.0.6.0-image33.png

Τέλος, έχει γίνει η απαραίτητη επέκταση ώστε να δηλωθούν ποιες ζυγιστικές υπάρχουν σε ποιες θέσεις αποθήκευσης.

Η θέση αποθήκευσης έχει αποκτήσει ένα νέο detail δήλωσης ζυγιστικών, διαθέσιμο στην φόρμα της οντότητας.

WMS-INT01-5.0.6.0-image34.png

ESRF Επεκτάσεις δήλωσης ζυγιστικής

Με την ενεργοποίηση των κάτωθι νέων ESRF Config παραμέτρων:

https://www.iconexperience.com/_img/o_collection_png/blue_dark_grey/24x24/plain/equalizer.png RCPT_WEIGHINGSCALE_ENABLED
Παραλαβή

και

https://www.iconexperience.com/_img/o_collection_png/blue_dark_grey/24x24/plain/equalizer.png GRPick_WEIGHINGSCALE_ENABLED
Άμεση συλλογή

Διαμορφώνεται η εξής συμπεριφορά στα Workflows Παραλαβή και Άμεση Συλλογή:

 • WMS-INT01-5.0.6.0-image35.pngΓίνεται υποχρεωτική η δήλωση θέσης προορισμού νωρίς στο flow
 • Απενεργοποιείται το αυτόματο άνοιγμα της οθόνης επαναληπτικής ζύγισης
 • Εμφανίζεται το F5 όπως φαίνεται παρακάτω μόνο όταν το focus βρίσκεται στο πεδίο Βάρος.
 • Αν στην επιλεγμένη θέση υπάρχει μία πλατφόρμα, έρχεται το βάρος αυτόματα με μετατροπή από την ΜΜ που έχει δηλωθεί στην ζυγιστική (ανά πλατφόρμα) στην ΜΜ της ενέργειας είδους.
 • Αν στην επιλεγμένη θέση υπάρχουν περισσότερες πλατφόρμες (ίσως και από Ν ζυγιστικές), τότε ανοίγει κατάλληλη οθόνη για scan barcode πλατφόρμας ή για αναζήτηση με F3. Αφού επιλεγεί, έρχεται ξανά το βάρος αυτόματα με μετατροπή από την ΜΜ που έχει δηλωθεί στην ζυγιστική (ανά πλατφόρμα) στην ΜΜ της ενέργειας είδους.


PDF Version