Οn-line πορεία budget & projection

Από
CLIP-00001

Οn-line πορεία budget & projection

On-line παρακολούθηση πορείας προϋπολογισμού πωλήσεων, αγορών, εξόδων και επενδύσεων με ανάλυση ανά εμπορικό τομέα-δραστηριότητα. Υπολογισμός μελλοντικής απόκλισης από τα προϋπολογισθέντα, με βάση την κάλυψη μέχρι συγκεκριμένη μέρα/μήνα.

CLIP-00001-image1.png